Trammetje

Een collegevergadering van maar liefst zesenhalve uur zodat, nadat ik de persbriefing van een collega heb overgenomen, er weinig tijd resteert van een werkdag bij zonlicht.
De werkdag is dan natuurlijk nog niet afgelopen. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac en veel werk achter mijn bureau bezoek ik de raadscommissie L&B die exclusief over het trammetje gaat. Robert Strijk verdedigt het collegestandpunt om wel mee te gaan werken aan de komst van de RGL; en als wethouder bouwprojecten kan ik enkele elementen aanvullen. Om half twaalf zijn we klaar. En dan werk ik nog wat weg achter mijn bureau.