Golfen

De dag begint met een wethouderspreekuurafspraak over een woninguitbreiding, gevolgd door een vergadering van de stuurgroep Kooiplein. Jo Wuijts komt langs om te vragen of ik TU-ers een en ander wil uitleggen over mijn werk. Altijd bereid. Dankzij onder andere Delft hebben we ook goede projectleiders in dienst, zoals Nicolet. En ik heb mijn periodiek overleg met de gemeentesecretaris. De Sleutels komt praten over enkele lopende dossiers en na een pleidooi in de raadscommissie komt een ondernemer nogmaals pleiten voor een golfbaan in de Oostvlietpolder.

Maar helaas, ik ben bang dat dat in tegenspraak is met afspraak 7 uit het beleidsakkoord. Misschien valt boerengolf er onder wel onder ;-).