Maandelijks archief: november 2010

Kentie

He he, ff eten. Een deels voedzame maaltijd van de Mac wel te verstaan. En dat in betrekkelijke rust. Op dit tijdstip hangt er in het stadhuis een aangename deken van stilte.
Hetgeen mij de mogelijkheid beidt de maaltijd te verorberen in de weinige tijd mij is gegeven hiervoor. En dat tegen de achtergrond van traag stromende rivieren van papier, mails en mappen.

Een heel lange collegevergadering (in totaal 6 uur en 3 kwartier) die aangenaam wordt onderbroken door de jaarlijkse lunch met het bestuur van de 3 October Vereeniging. En na een terugkoppeling naar mijn bestuursadviseur is de werkdag alweer grotendeels voorbij.
Rest de informatieavond Aalmarkt waarbij in diverse stands informatie wordt gepresenteerd over het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, het voorontwerp bestemmingsplan en de inspraakprocedure. Er is redelijk veel belangstelling; de reacties zijn positief.
Ik zie tevens de verbouwplannen van de V&D. De architect van Kentie en Partners, Michiel, geeft een toelichting op de tekeningen en de visualisaties. Tempo op beide projecten ligt goed en de kwaliteit is mooi.
Daarna rap door naar het RAP waar stadsstedenbouwer Maarten Schmitt zijn visie op Leiden presenteert.

NAS

De Taskforce studentenhuisvesting vergadert, onder andere over de vraag wat de de Leidse bijdrage in het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting (hoe kort je zoiets af?) zou kunnen zijn. Zoals altijd de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg en de fractievergadering.

Palen

Een dag met overlegjes, papier, papier en u raadt alxe2x80xa6 papier. En ik reis op en neer voor mijn partij. Soms moet je even geduld hebben maar… ook het laatste stukje Hoge Woerd, tussen de Watersteeg en de Korevaarstraat, krijgt zijn Leidsche lantaarnpalen. Mooi!

Boompje

Het Leids Platform Wonen (verhuurders, huurders en gemeente) vergadert. Deze keer is De Sleutels de gastheer. Marjo Visser zit voor het laatst aan bij het LPW omdat zij vertrekt bij De Sleutels als directeur/bestuurder. Verder heb ik een werkbespreking, clusteroverleg etc etc. Geen avondvergadering deze keer want geen agendapunten :-). En we gaan een boompje opzetten :-).

Gemeentestem

Een interview aan RTV West over het afsluiten van het project Oostvlietpolder en ik schuif aan bij Jan-Jaap en de universiteit over hun nieuwbouwtoren. Sinds lange tijd lees ik weer eens een artikel in de Gemeentestem (ben tenslotte ook meester in de rechten). En een oud-SP-wethouder uit een andere stad komt praten over corporaties, wonen en zorg. En ik laat mijn gezicht nog zien bij de constitutieborrel van de PKvV.


De nieuwbouw van de universiteit.

Staken

Een drukke dag al zou je dat aan het aantal letters van deze entry niet kunnen afleiden. Een collegevergadering inclusief lunch, allerhande klusjes, een deel van de persbriefing en na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er raadvergadering met voor mij op de agenda: parkeren bij de Morspoort.
Zoals van tevoren berekend, staken de stemmen op het geamendeerde raadsvoorstel dat een verkleinde parkeergarage behelst. In een volgende vergadering mag er opnieuw worden gestemd, hopelijk dan met een voltallige raad.

Huis van Sinterklaas

Wat een rustige dag. Stilte voor de sneeuwstorm? Een aantal afspraken is uitgevallen en dus resteren er vier. Varsha is gelukkig weer terug van vakantie en dus zit ze bij het clusteroverleg. Verder de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. De afdeling Service & Informatie is een goede club; een prima idee is snel uitgevoerd. Op weg naar de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland met hen. Als laatste de fractievergadering. And that's it. En ik werp een blik in het Huis van Sinterklaas.

Fijn dat het Huis er weer is dit jaar. Een aanwinst voor de binnenstad.