Maandelijks archief: november 2010

Kentie

He he, ff eten. Een deels voedzame maaltijd van de Mac wel te verstaan. En dat in betrekkelijke rust. Op dit tijdstip hangt er in het stadhuis een aangename deken van stilte.
Hetgeen mij de mogelijkheid beidt de maaltijd te verorberen in de weinige tijd mij is gegeven hiervoor. En dat tegen de achtergrond van traag stromende rivieren van papier, mails en mappen.

Een heel lange collegevergadering (in totaal 6 uur en 3 kwartier) die aangenaam wordt onderbroken door de jaarlijkse lunch met het bestuur van de 3 October Vereeniging. En na een terugkoppeling naar mijn bestuursadviseur is de werkdag alweer grotendeels voorbij.
Rest de informatieavond Aalmarkt waarbij in diverse stands informatie wordt gepresenteerd over het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, het voorontwerp bestemmingsplan en de inspraakprocedure. Er is redelijk veel belangstelling; de reacties zijn positief.
Ik zie tevens de verbouwplannen van de V&D. De architect van Kentie en Partners, Michiel, geeft een toelichting op de tekeningen en de visualisaties. Tempo op beide projecten ligt goed en de kwaliteit is mooi.
Daarna rap door naar het RAP waar stadsstedenbouwer Maarten Schmitt zijn visie op Leiden presenteert.

NAS

De Taskforce studentenhuisvesting vergadert, onder andere over de vraag wat de de Leidse bijdrage in het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting (hoe kort je zoiets af?) zou kunnen zijn. Zoals altijd de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg en de fractievergadering.

Palen

Een dag met overlegjes, papier, papier en u raadt alxe2x80xa6 papier. En ik reis op en neer voor mijn partij. Soms moet je even geduld hebben maar… ook het laatste stukje Hoge Woerd, tussen de Watersteeg en de Korevaarstraat, krijgt zijn Leidsche lantaarnpalen. Mooi!

Boompje

Het Leids Platform Wonen (verhuurders, huurders en gemeente) vergadert. Deze keer is De Sleutels de gastheer. Marjo Visser zit voor het laatst aan bij het LPW omdat zij vertrekt bij De Sleutels als directeur/bestuurder. Verder heb ik een werkbespreking, clusteroverleg etc etc. Geen avondvergadering deze keer want geen agendapunten :-). En we gaan een boompje opzetten :-).

Gemeentestem

Een interview aan RTV West over het afsluiten van het project Oostvlietpolder en ik schuif aan bij Jan-Jaap en de universiteit over hun nieuwbouwtoren. Sinds lange tijd lees ik weer eens een artikel in de Gemeentestem (ben tenslotte ook meester in de rechten). En een oud-SP-wethouder uit een andere stad komt praten over corporaties, wonen en zorg. En ik laat mijn gezicht nog zien bij de constitutieborrel van de PKvV.


De nieuwbouw van de universiteit.

Staken

Een drukke dag al zou je dat aan het aantal letters van deze entry niet kunnen afleiden. Een collegevergadering inclusief lunch, allerhande klusjes, een deel van de persbriefing en na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er raadvergadering met voor mij op de agenda: parkeren bij de Morspoort.
Zoals van tevoren berekend, staken de stemmen op het geamendeerde raadsvoorstel dat een verkleinde parkeergarage behelst. In een volgende vergadering mag er opnieuw worden gestemd, hopelijk dan met een voltallige raad.

Huis van Sinterklaas

Wat een rustige dag. Stilte voor de sneeuwstorm? Een aantal afspraken is uitgevallen en dus resteren er vier. Varsha is gelukkig weer terug van vakantie en dus zit ze bij het clusteroverleg. Verder de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. De afdeling Service & Informatie is een goede club; een prima idee is snel uitgevoerd. Op weg naar de meest klantvriendelijke gemeente van Nederland met hen. Als laatste de fractievergadering. And that's it. En ik werp een blik in het Huis van Sinterklaas.

Fijn dat het Huis er weer is dit jaar. Een aanwinst voor de binnenstad.

PS

Ik bekijk een hotel na de verbouwing/uitbreiding en laat mij verder informeren over het nieuwe hotel dat zij gaan bouwen aan het Stationsplein. De verbouwing start over een paar weken. Mooi dat dit soort projecten door ondernemers worden gerealiseerd.
Ik werk een stapel papier weg en breng samen met de raadscommissie een werkbezoek aan de SLS.
We worden ontvangen in de oude brandweerkazerne en krijgen de plannen te zien van de verbouw/nieuwbouw van het complex op de Langebrug. Ook weer een mooie investering in de stad.
Tot slotte is er de ALV van de VVD in Zuid-Holland over de conceptkandidatenlijst voor de PS-verkiezingen waar ondergetekende op de een-na-laatste plek, nummer 47, staat.

En onderstaande is de bijdrage van Marjan aan deze log:

Een dag meelopen
Mijn naam is Marjan van Duijn en ik werk sinds 2001 als beleidsadviseur bij de gemeente Leiden. Al een tijdje liep ik met het idee om een keer stage te lopen met wethouder Pieter van Woensel. Tijdens een gesprek zag ik mijn kans schoon om aan Pieter te vragen of ik een dag met hem mee kon lopen. Het leek mij erg boeiend de politieke achtergronden van een wethouder beter te leren kennen en te zien hoe Pieter bepaalde zaken aanpakt. Pieter vond het een leuk idee en zo was een interessante dag snel gekozen.

Vanmorgen rond een uur of 9 heb ik eerst met Jolanda v.d. Horst (bestuursadviseur) de afspraken voor deze dag doorgenomen. Na het aanwezig zijn bij een vijftal afspraken hebben wij een locatie bekeken. Deze locatie is namelijk binnenkort onderwerp van gesprek en Pieter gaat dan altijd zelf even kijken hoe de situatie eruit ziet. Daarna konden wij nog wat mails en post weg werken. Na een deels voedzame maaltijd 🙂 met een aantal collega's begon om 20.00 uur de commissievergadering Ruimte en Regio. In deze vergadering werden onder andere de sloopprocedure van de Alexanderstraat en omgeving en de Vrijplaats Koppenhinksteeg besproken. Na de vergadering werd Pieter nog geinterviewd voor TV-west. Het was inmiddels kwart over 11. Pieter ging nog verder met zijn post en mail. Ik vond het mooi geweest en ging samen met Jolanda op weg naar huis.

Ik vond het erg leuk en interessant meer te horen over de politieke omgeving waarin een wethouder zich bevindt en welke krachten hierbij horen. Ik hoop dat ik dit ook kan toepassen in mijn werk. Ik wil dan ook Pieter en Jolanda heel erg bedanken voor jullie begeleiding vandaag. Super dat jullie mij hebben laten meelopen.

Meelopen

Vandaag heb ik een meeloopster. Tijdje geleden kreeg ik de vraag of zij een dag mocht meelopen met een wethouder en dat mag natuurlijk. Leuk. En dus loopt Marjan van Duijn heden mee. Zij gaat nog een terugblik op de dag alhier plaatsen.

We beginnen met clusteroverleg, de voorzitter van de raad van commissarissen van een corporatie komt praten, projectontwikkelaar Synchroon over nieuwe kansen in de stad en daarna twee wethouderspreekuurafspraken. Een over een corporatie en een over een toren. Ik bekijk ter plaatse een binnenstadspand dat wil gaan breken. En na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik de raadscommissie R&R over een hamerstukbestemmingsplan, het horen van insprekers inzake de Alexanderstraat, een nieuw onderkomen dat de Vrijplaats wil kopen, en de WABO/inspraakverordening.

Ik weet of het jou opvalt maar geregeld hoor ik het geluid dat iets toch niet zal slagen, niet door zal gaan of toch niet kan worden uitgevoerd in de sleutelstad. Waardoor het lijkt of in Leiden toch nooit iets zal lukken, een soort: xe2x80x9cJa, we kunnen het… nietxe2x80x9d.

Soms klopt dat ook. Er schijnt zelfs een boek te bestaan met alle niet-uitgevoerde Leidse projecten. Soms is het trouwens ook maar goed dat iets sneeft en de latere mensheid de uitvoering van een idee bespaard is gebleven.

Maar er zijn initiatieven die wel slagen, er zijn rexc3xable projecten die wel worden gerealiseerd. In Leiden kan zoveel wxc3xa8l en dat gaat ook lukken.

Het negativisme is een elastiek die weerhoudt dat creativiteit en energie worden omgezet in goede acties en resultaten. Wat vind jij? Kan er wxc3xa8l iets in onze stad worden uitgevoerd? Tijd voor een nieuwe poll.

BIL

De Stuurgroep De Waard vergadert en de districtschef komt langs en dan heb ik een interview over twitter en social media. Voor het verenigingsblad van de Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden, de B.I.L., komt een student mij bevragen over het inzetten van deze instrumenten door de politiek. xe2x80x99s Middags tref ik op een informatiebijeenkomst de 4 ontwikkelcombinaties die strijden om de gunning van de studentencampus Lammenschanspark.