Staken

Een drukke dag al zou je dat aan het aantal letters van deze entry niet kunnen afleiden. Een collegevergadering inclusief lunch, allerhande klusjes, een deel van de persbriefing en na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er raadvergadering met voor mij op de agenda: parkeren bij de Morspoort.
Zoals van tevoren berekend, staken de stemmen op het geamendeerde raadsvoorstel dat een verkleinde parkeergarage behelst. In een volgende vergadering mag er opnieuw worden gestemd, hopelijk dan met een voltallige raad.

Advertenties