NAS

De Taskforce studentenhuisvesting vergadert, onder andere over de vraag wat de de Leidse bijdrage in het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting (hoe kort je zoiets af?) zou kunnen zijn. Zoals altijd de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, het clusteroverleg en de fractievergadering.