Kentie

He he, ff eten. Een deels voedzame maaltijd van de Mac wel te verstaan. En dat in betrekkelijke rust. Op dit tijdstip hangt er in het stadhuis een aangename deken van stilte.
Hetgeen mij de mogelijkheid beidt de maaltijd te verorberen in de weinige tijd mij is gegeven hiervoor. En dat tegen de achtergrond van traag stromende rivieren van papier, mails en mappen.

Een heel lange collegevergadering (in totaal 6 uur en 3 kwartier) die aangenaam wordt onderbroken door de jaarlijkse lunch met het bestuur van de 3 October Vereeniging. En na een terugkoppeling naar mijn bestuursadviseur is de werkdag alweer grotendeels voorbij.
Rest de informatieavond Aalmarkt waarbij in diverse stands informatie wordt gepresenteerd over het stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan, het voorontwerp bestemmingsplan en de inspraakprocedure. Er is redelijk veel belangstelling; de reacties zijn positief.
Ik zie tevens de verbouwplannen van de V&D. De architect van Kentie en Partners, Michiel, geeft een toelichting op de tekeningen en de visualisaties. Tempo op beide projecten ligt goed en de kwaliteit is mooi.
Daarna rap door naar het RAP waar stadsstedenbouwer Maarten Schmitt zijn visie op Leiden presenteert.

Advertenties