Start bouw

Na het clusteroverleg spreek ik met een groep ondernemers en winkeliers. De CDA-fractie wilde graag dat de gemeente banieren zou verbieden. Het college heeft vervolgens het voornemen geuit de suggestie van het CDA over te nemen. Maar omdat het Modellenboek een product was van samenwerking met de ondernemers en omdat zij er direct belang bij hebben, is het belangrijk hen er goed bij te betrekken.
Dus nog voordat het voornemen de inspraak in gaat, wissel ik van gedachten met hen. Ondernemers willen reclame maken xc3xa8n we willen een historische binnenstad zichtbaar houden en fraaie gevels niet verstoppen achter tientallen banieren. Dat laatste is ook in het belang van ondernemers. Allez, pittige discussie in alle openheid.
Ik ga er eens goed over nadenken en terugnemen naar het college. Deze ochtend hoor ik in ieder geval brede steun voor ondernemervriendelijk handhaven. Het Modellenboek moet echt worden gehandhaafd, stellen veel winkeliers. Plezierig om te horen. Want naast de proeftuin in de Donkersteeg, mede om te verleiden, willen we in meer winkelstraten het Modellenboek laten naleven.

Verder de stafoverleggen Binnenstad en Ruimtelijke Ordening, de fractievergadering en ik mag weer eens een spreekwoordelijke 1e paal slaan. Altijd leuk om te doen! Ik ben erg blij voor de huizenkopers in Groenoord dat hun woning nu eindelijk echt gebouwd gaat worden. Ze hebben lang moeten wachten. Hun geduld wordt beloond met een prachtige Leidse woning.
Ook omdat VROM subsidieert en de gemeente heeft geholpen, start de bouw. En mede door de daadwerkelijke start van de bouw heeft de verkoop een impuls gekregen. De verkoop van de singel- en buitenhofwoningen die sinds september in de verkoop zijn, verloopt goed. De prijzen van deze woningen bevinden zich tussen de xe2x82xac250.000- en ca. xe2x82xac 300.000 en er is momenteel weinig betaalbaar aanbod aan nieuwe eengezinswoningen bij het centrum van Leiden. Er daar is wel vraag naar. De nieuwe woonwijk met 500 woningen komt eraan.

Advertenties