Harmonisatie

Na het clusteroverleg heb ik een korte bespreking over de harmonisatie van alle openingstijden van de gemeentelijke diensten om het meer eenduidig en klantvriendelijk te maken. Vervolgens is er een overleg over de herontwikkeling van het stationsgebied. Aansluitend zijn er vergaderingen over een binnenstedelijke vastgoedontwikkeling en over De Waard/Zeeheldenbuurt. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac vergadert de raadscommissie R&R over het bestemmingsplan Haagwegterrein-West, stedenbouwkundig plan Aalmarkt en de nota van uitgangspunten 'herontwikkeling van de stationsbuurt'.

Advertenties