Maandelijks archief: februari 2011

Voorjaar-svakantie

Na het clusteroverleg komt Xenia de bouwplannen toelichten. Verder zoals gebruikelijk de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken en de fractievergadering. Ondanks dat ik afgelopen recesweek meermaals op het stadhuis een en ander heb weggewerkt, ligt er op deze 1e dag na de voorjaarsvakantie (die overigens in de winter valt) nog behoorlijk wat achterstand op mijn bureau. Tussen de bedrijven door geef ik een interview aan radio West over een ludieke campagneactiviteit.

Contrast

Na het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak geef ik een telefonisch interview over de Sleutels als onderdeel van hun maatschappelijke visitatie. Ik haal mijn lunch bij de Bagels en een fraai exemplaar van "contrast" op de Boommarkt 5a.
Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Leiden-Noord/Zuid-west. Na een voedzame maaltijd van de Eazie heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R over onder andere de herziening van het bestemmingsplan Leiden-Noord en over het kaderbesluit ten aanzien van het bouwproject op de Ananasweg. Bijna reces.

Light rail

Het ministerie van BZK doet een onderzoek onder/naar wethouders waaraan ik meewerk en in dat kader heb ik een interview. Daarna een gesprek over kantoorruimte en ik bereid de raadscommissie van morgen voor. Op naar Den Haag voor de bestuurlijke conferentie 'bouwen aan een bereikbaar Zuid-Holland loont' in het prachtige Stadspaleis Het Spaansche Hof. Normaal ga ik nooit naar dit soort conferenties maar deze keer is een uitzondering. De sprekers zijn mij goed bekend en xe2x80x99t gaat over bouwen, ruimtelijke ordening, ov, asfalt en light rail. Een interessante combi van onderwerpen.

Snxc3xa8lweg

De laatste collegevergadering voor de voorjaarsvakantie en deze duurt 5 uur en 1 kwartier inclusief een lunch met de lokale rekenkamer. Dan ga ik naar de A4 waar onze Melanie een anker slaat. De VVD heeft zich altijd hard gemaakt voor de verbreding en verdieping van de A4 ter hoogte van Leiden. Een groot file-knelpunt wordt nu eindelijk voortvarend aangepakt.
De minister gaat samen met Floor Vermeulen, Paul, ons ijzersterk campagneteam en ondergetekende kijken naar dit indrukwekkend staaltje wegenbouw. Werkelijk een huzarenstukje waarbij een verdiepte weg (straks 2 x 3-baans!) en een nieuw aquaduct, de huidige brug over de Oude Rijn vervangen.


Minister Melanie Schultz bezoekt de bouwplaats van de verbrede en ondertunnelde A4. Na een halve eeuw is volgend jaar de A4 eindelijk 2 x 3 baans. Weg file en dxc3xb3xc3xb3rrijden op deze snxc3xa8lweg.

Verkeerswoordvoerder

Een serie afspraken zoals die op maandag wel vaker in mijn agenda staat. De Taskforce studentenhuisvesting komt bijeen. Daar staan we natuurlijk ook stil bij het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting, het komend Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp en de twee concept-raadsvoorstellen om studentenhuisvesting een nieuwe impuls te geven. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Voor de rest is er het clusteroverleg en een korte fractievergadering want we willen allemaal verkeerswoordvoerder xc3xa8n campagneleider Charlie Aptroot horen spreken in het politiek cafe. Onze PS-lijstrekker Floor Vermeulen geeft ook acte de presence.

Bijna

Bijna reces, nog xc3xa8xc3xa8n week voor de voorjaarsvakantie. En dus dikke collegemappen omdat de volgende B&W-vergadering pas op 1 maart is. Daarnaast nog veel ander papier.

Gerda

Deze dag loopt anders dan gepland, met onder andere thuiswerken. Ik ben niet gek op afscheidsrecepties maar naar die van Gerda ga ik wel heen. Een bijzondere medewerkster die ik in diverse bestemmingsplanprocedures heb mogen ontmoeten. Gerda Schramm is er eentje die zelfs na haar pensionering haar klussen netjes afmaakt. Hulde! Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er vergadering van de gemeenteraad met voor mij op de agenda: het bestemmingsplan Haagwegterrein West, de Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling Stationsgebied en het afsluiten van de grondexploitatie Oostvlietpolder. Verder neemt Roelof de plaats van Gerda in de raadzaal in.

Grondgebied

Leiden was ooit hxc3xa8xc3xa8l erg klein. Zeg maar, de burcht en directe omgeving. Of eigenlijk moet ik schrijven dat de buurgemeenten hxc3xa8xc3xa8l erg groot waren. Alles buiten de singels was ooit van Zoeterwoude, Leiderdorp of Oegstgeest. Sinds de 11e eeuw is die situatie stukje bij beetje omgekeerd. Hun grondgebied werd steeds een stukje kleiner en dat van onsxe2x80xa6

In de stad Leiden is deze kennis niet zo wijdverspreid als in de gemeenten om ons heen. Vandaag vergader ik urenlang in Oegstgeest. De wethouders bouwen&wonen van deze regio komen bijeen voor het portefeuillehoudersoverleg Ruimte van Holland-Rijnland. De agenda kent meerdere interessante punten. Terug op Leids grondgebied werk ik nog wat mappen en post weg.

Dies

Een dag met allereerst de collegevergadering die 4 uur en 3 kwartier duurt, inclusief een lunch met de collegaxe2x80x99s van Wassenaar. En dan rap naar de Pieterskerk voor de 436e viering van de Dies Natalis van de universiteit Leiden/Den Haag. Daar moet ik helaas eerder weg in verband met de persbriefing ten stadhuize. In de avond werk ik al het werk weg waar ik de afgelopen twee dagen niet aan ben toegekomen.

Fietsen

De afgelopen week had ik IBS-dienst en deze loopt morgenmiddag af. Tot nu toe heb ik twee aanvragen gehad. Na het clusteroverleg bel ik met de regiodirecteur van de NS over fietsen, fietsen en nog eens fietsen. Een ontwikkelaar komt langs voor een herontwikkeling in de Breestraat; en lunchen Henri en ik met de initiatiefnemers van de Meelfabriek en de wereldberoemde architect Peter Zumthor. Aan het einde van de bijeenkomst zet ik mijn handtekening onder de overeenkomst met hen. Vervolgens is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en de dag besluit met de fractievergadering.