Marktwoningen

Na het clusteroverleg en een lunch van de Bagels waarbij ik met mijn gedachten elders was, spreek ik de Vrijplaats over de voortgang van hun werkzaamheden. Ze zijn bezig de plannen (financieel) rond te maken om de boel aan te kopen en op te knappen. De ontwikkelaar komt zijn ideexc3xabn laten zien voor de woningbouw aan de oostkant van de rails. Dan een bespreking over het Rijnlandblok. Dat staat na jarenlange vergetelheid in de belangstelling van diverse partijen. En daxe2x80x99s op zich goed nieuws. Dat gedeelte van de Breestraat wacht al zeker 12 jaar, als het niet langer is, op een herontwikkeling. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er de raadscommissie L&B over onder andere de kwaliteit van brieven en de afhandeling van een motie over het geboorteloket.

Een gedachte over “Marktwoningen

  1. R. Dentener

    Er was overigens wel ruimte geweest voor zoxc2xb4n geboorteloket als v.w.b. de bemensing ervan was gekozen voor de opzet van een leer-werktraject zonder bijkomende kosten voor extra ftexc2xb4s. Maar die optie is niet aangedragen door de indiener van de motie danwel is daar niet aan gedacht. In de brief van 18 januari 2011 die het college stuurde betreffende afhandeling van de motie zit wel een gat van maximaal 4 jaar totdat het KCC de gecentraliseerde dienstverlening aan de burger volledig voor haar rekening heeft genomen. Het geboorteloket in de opzet van een leer-werktraject had als overbrugging naar de gecentraliseerde dienstverlening en digitale aangifte het gat kunnen vullen in dit specifieke geval van geboorteaangiftes.

Reacties zijn gesloten.