Gerda

Deze dag loopt anders dan gepland, met onder andere thuiswerken. Ik ben niet gek op afscheidsrecepties maar naar die van Gerda ga ik wel heen. Een bijzondere medewerkster die ik in diverse bestemmingsplanprocedures heb mogen ontmoeten. Gerda Schramm is er eentje die zelfs na haar pensionering haar klussen netjes afmaakt. Hulde! Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er vergadering van de gemeenteraad met voor mij op de agenda: het bestemmingsplan Haagwegterrein West, de Nota van Uitgangspunten voor herontwikkeling Stationsgebied en het afsluiten van de grondexploitatie Oostvlietpolder. Verder neemt Roelof de plaats van Gerda in de raadzaal in.