Verkeerswoordvoerder

Een serie afspraken zoals die op maandag wel vaker in mijn agenda staat. De Taskforce studentenhuisvesting komt bijeen. Daar staan we natuurlijk ook stil bij het Nationaal Akkoord Studentenhuisvesting, het komend Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp en de twee concept-raadsvoorstellen om studentenhuisvesting een nieuwe impuls te geven. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Voor de rest is er het clusteroverleg en een korte fractievergadering want we willen allemaal verkeerswoordvoerder xc3xa8n campagneleider Charlie Aptroot horen spreken in het politiek cafe. Onze PS-lijstrekker Floor Vermeulen geeft ook acte de presence.