Contrast

Na het clusteroverleg en een wethouderspreekuurafspraak geef ik een telefonisch interview over de Sleutels als onderdeel van hun maatschappelijke visitatie. Ik haal mijn lunch bij de Bagels en een fraai exemplaar van "contrast" op de Boommarkt 5a.
Verder heb ik de stafoverleggen Binnenstad en Leiden-Noord/Zuid-west. Na een voedzame maaltijd van de Eazie heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R over onder andere de herziening van het bestemmingsplan Leiden-Noord en over het kaderbesluit ten aanzien van het bouwproject op de Ananasweg. Bijna reces.