Voorjaar-svakantie

Na het clusteroverleg komt Xenia de bouwplannen toelichten. Verder zoals gebruikelijk de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken en de fractievergadering. Ondanks dat ik afgelopen recesweek meermaals op het stadhuis een en ander heb weggewerkt, ligt er op deze 1e dag na de voorjaarsvakantie (die overigens in de winter valt) nog behoorlijk wat achterstand op mijn bureau. Tussen de bedrijven door geef ik een interview aan radio West over een ludieke campagneactiviteit.