Maandelijks archief: april 2011

Katoen

Na het clusteroverleg heb ik het stafoverleg Ruimtelijke Ordening; in verband met 2e Paasdag deze week op donderdag. Daarna komen de ambtelijk opdrachtgever en beide projectleiders langs om de voortgang van de bouw van de twee parkeergarages te bespreken. Nu het HOV dxc3xb2xc3xb2r de binnenstad is geschrapt door de provincie, is de binnenstedelijke puzzel op de Garenmarkt en de Lammermarkt iets simpeler geworden. We hoeven bij de in- en uitritten en de verkeersafwikkeling geen rekening meer houden met de komst van HOV over maar liefst twee verschillende binnenstedelijke tracxc3xa9s. Maakt het wel iets gemakkelijker.

Verder heb ik de stuurgroep de Waard en krijg ik de rampentelefoon van de burgemeester voor de komende dagen overgedragen. Ik heb deze week tevens ibs-dienst; reeds xc3xa8xc3xa8n aanvraag gehad. Ik sjouw dus mee: de rampentelefoon en de rampenpieper en de ibs-telefoon. Behalve zeer bereikbaar dus ook zwaar beladen. Na een voedzame maaltijd van de Eazie heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R over een bestemmingsplan om van Rapenburg 63 onder andere een studentenhuis te maken, de start van het opstellen van de gebiedsvisie De Waard, en het afwijzen van een nadeelcompensatie. Eindelijk reces.

Weet iemand nog wat er xc3xa8xc3xa8n jaar geleden gebeurde? Dit college viert haar katoenen bruiloft :-). Via zijde op naar brons!

House

In mijn agenda was deze woensdag geblokt. Maar die sessie ging niet door, althans niet voor mij; lang verhaal, iets met een campus en House.

Dus ineens weinig afspraken vandaag, enkel een werkoverleg. Dat geeft mij de mogelijkheid de commissie van morgen en de tweedaagse retraite van het college voor te bereiden. Die retraite gaat over de jaarrekening en de perspectiefnota.

Persvrijheid

Een collegevergadering van 5 uur en 3 kwartier die wordt gevolgd door de persbriefing. Nog snel wat dingen op mijn bureau tekenen en bekijken en dan is de dinsdag ongeveer al weer voorbij. xe2x80x99s Avonds heb ik een activiteit in het kader van mijn enige nevenfunctie, de RvA van de PKvV. Op de persbriefing hoor ik van een Dag van de Persvrijheid. Die is op dinsdag 3 mei aanstaande. Er is dan trouwens geen persbriefing…

Kelderwoning

Na het clusteroverleg spreek ik met een aantal van die communicatiemedewerkers die zich met mijn projecten/portefeuille bezighouden. Een plezierig gesprek waarin los van de waan van de dag, we kunnen vooruit kijken naar de communicatiestrategie. Voor herhaling vatbaar. Joost komt langs met anderen met ook een plan voor het Rijnlandblok. En ik neem een kijkje in de kelder.

Nieuwsgierig als ik ben, laat ik mij de kans niet ontglippen om een uniek kijkje te nemen in een kelderwoning. Ja, ja, die bestonden vroeger. Er is er eentje xe2x80x98herontdektxe2x80x99 in de binnenstad, aan en onder de Breestraat. Dateert uit 1916 en is al zo'n zestig jaar ongebruikt. Enkele kamertjes, diverse voorzieningen en erg laag plafond. Meerdere details uit vervolgen tijden zijn terug te vinden. Interessant om eens te zien.

Na een deels voedzame maaltijd van de Mac is er raadsvergadering. Voor mij op de agenda een viertal hamerstukken. Anders dan de aanduiding xe2x80x98hamerstukkenxe2x80x99 doet vermoeden, zijn het zeer wezenlijke besluiten.

Want naast de benoeming van de nieuwe welstandscommissie, keurt de raad ook goed dat in bestemmingsplannen voortaan studentenhuizen kunnen worden gerealiseerd, geeft de raad toestemming voor de fietsenstalling onder V&D hetgeen een belangrijk element is in de realisatie van de Aalmarkt, en geeft de raad een krediet in verband met de twee parkeergarages in de binnenstad.

Geen slechte score al zeg ik het zelf. Oh ja, en een kaderbesluit voor het Rijnsburgerblok is vandaag gepresenteerd.

Onder dak

De wijkvereniging Pancras-west komt langs om de stand van zaken door te nemen; ik geef een interview aan de Mare over kamernood, de campus en huisjesmelkers; ik heb een periodiek overleg met de burgemeester; en nog een ontwikkelaar laat zijn plannen zien voor het Rijnlandblok dat wordt verkocht; de stuurgroep Kooiplein vergadert; en ik werk mijn grote achterstanden van de afgelopen twee dagen weg. Op de fiets om een sleutel te overhandigen.
Er leeft een brede wens om de Fabel van de Illegaal en de Weggeefwinkel onderdak te bieden. Deze twee activiteiten van de verdwenen Vrijplaats werden alom gewaardeerd, en ze waren dakloos geworden. Een paar maanden geleden heeft Fabel van de Illegaal huisvesting gekregen. En nu ook de weggeefwinkel. In de leegstaande panden aan de Lammenschansweg maakt de weggeefwinkel de doorstart. Ik overhandig hen de sleutels en wens hen veel succes op hun nieuwe locatie.

En hoera, Pimmetje is nu officieel geopend. Gemakkelijk was het allemaal niet maar het is toch weer gelukt om wederom een uitbreiding van BSO- en kinderopvang-plaatsen te realiseren!

Donkerrood

De collegevergadering duurt 6 uur en 0 kwartier alvorens ik aanschuif bij een overleg van Robert met twee ontwikkelaars en twee bedrijven. Aan het einde van de middag blikken we bij Binnert terug op de vorige avond. Eerder dan in 2010 en 2009, maar later dan in 2008, geniet ik in april 2011 wederom van het Notabelendiner bij Q. Met een donkerrode das. Niet die met een zilveren streepje maar die met een gouden streepje. Overigens het lijkt wel zomer in Leiden. Heerlijk!

Polder

Een druk dagje. Met V&D en Provast en de RCE overleggen we over de laatste punten van het verbouwingsplan van de V&D. Na decennia wachten snakt de binnenstad naar deze investering. Dan schuiven drie D66-ers aan om over die ene polder te praten. Vervolgens nog het clusteroverleg, een deel van de stuurgroep woonruimteverdeling en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. De SLS komt overleggen over hun projecten. xe2x80x99s Avonds is er geen fractievergadering; ik zit bij de synthese-avond met Robert.

Campus-day

Na het clusteroverleg komt het stichtingsbestuur Diogenes praten over een pand. Ik bel met gedeputeerde Veldhuijzen, heb de stafoverleggen Leiden-Noord/Zuidwest en Binnenstad, en er komt een andere stichting een bouwplan bespreken. Boven een deels voedzame maaltijd van de Mac werk ik door. xe2x80x99s Avonds vergadert de raadscommissie L&B over onder andere de nieuwe, grote fietsenstalling die onder de V&D gaat komen. Een van de onderdelen van de gehele herontwikkeling van het V&D-blok die nu eindelijk gaat beginnen. En daarmee is de realisatie van het Aalmarkt-project weer dichterbij gekomen! Het gaat lukken.

Vandaag is een spannende dag. Het is C-day, campus-day. De enveloppen moeten heden worden ingeleverd. In twee stappen worden de enveloppen geopend zodat ik begin mei weet of en zo ja, wat de aanbesteding van Lammenschanspark heeft opgeleverd. In mijn ogen een erg belangrijk project voor de borging van de toekomst van onze (kennis)stad. Van idee naar hijskraan?
Gaat het lukken om een dergelijke grote studentencampus in Leiden te realiseren? Is het haalbaar? En wat zou het gaan worden?


Zoiets?


Of zoiets?


Of toch ook zoiets?

Fingers crosssed!

Petrus

Ik begin met een bezoek aan de kerk. De Petruskerk om precies te zijn. De Zuidelijke schil is vanaf aanstaande vrijdag officieel beschermd stadgezicht en ter markering van dat heugelijke feit is er een mini-symposium met de RCE en de wijkverenigingen georganiseerd. Fraaie boeken en een brochure worden aangeboden, er zijn speeches en een rondleiding.
Terug op het stadhuis is er met Robert de voorbespreking van de bijeenkomst over de synthese en dit alles in het kader van de MER. Dan komt een topfunctionaris van de universiteit praten over het Humanities Centre, zeg maar de kennisvalorisatie van Witte Singel e.o.. Belangrijk voor de uni en dus ook voor stad.


Het Witte Singel Doelen-complex van de universiteit

xe2x80x99s Avonds ga ik naar Minerva. Neen, die andere, die Nieuwe. Waar de ALV van de afdeling Leiden wordt gehouden. En oh ja, leuk nieuws. Als babs mag ik straks voor de 6e keer een huwelijk sluiten :-).