BZC

Na het clusteroverleg komt het BZC langs voor een gesprek over het woningbouwproject in hun buurt. En BZC staat voor het Bracol-Zitman-comitxc3xa9.

Na de lunch met een Voorschotense topambtenaar bereid ik de vergadering van de raadscommissie voor. Loco-secretaris Rien komt overleggen en daarna het CvB van het ROC. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R over het starten van het opstellen van een gebiedsvisie De Waard, de raadsvoorstellen ten aanzien van woningonttrekking en kamerverhuur, en een presentatie van de woononderzoeken.