Flat plat

Na het clusteroverleg schuift de werkgroep Nieuweroord aan tafel om te praten over het bouwplan van B+O voor de herontwikkeling van de flat Nieuweroord e.o. De huidige flat gaat plat. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken, en de fractievergadering.