Petrus

Ik begin met een bezoek aan de kerk. De Petruskerk om precies te zijn. De Zuidelijke schil is vanaf aanstaande vrijdag officieel beschermd stadgezicht en ter markering van dat heugelijke feit is er een mini-symposium met de RCE en de wijkverenigingen georganiseerd. Fraaie boeken en een brochure worden aangeboden, er zijn speeches en een rondleiding.
Terug op het stadhuis is er met Robert de voorbespreking van de bijeenkomst over de synthese en dit alles in het kader van de MER. Dan komt een topfunctionaris van de universiteit praten over het Humanities Centre, zeg maar de kennisvalorisatie van Witte Singel e.o.. Belangrijk voor uni en dus ook voor stad.


Het Witte Singel Doelen-complex van de universiteit

xe2x80x99s Avonds ga ik naar Minerva. Neen, die andere, die Nieuwe. Waar de ALV van de afdeling Leiden wordt gehouden. En oh ja, leuk nieuws. Als babs mag ik straks voor de 6e keer een huwelijk sluiten :-).