Polder

Een druk dagje. Met V&D en Provast en de RCE overleggen we over de laatste punten van het verbouwingsplan van de V&D. Na decennia wachten snakt de binnenstad naar deze investering. Dan schuiven drie D66-ers aan om over die ene polder te praten. Vervolgens nog het clusteroverleg, een deel van de stuurgroep woonruimteverdeling en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. De SLS komt overleggen over hun projecten. xe2x80x99s Avonds is er geen fractievergadering; ik zit bij de synthese-avond met Robert.