Maandelijks archief: mei 2011

Investering

Eigenlijk hetzelfde als een week geleden. Namelijk een lange dinsdag gevuld met de collegevergadering en een retraiteachtige activiteit (in totaal 7 uur en 1 kwartier). Dat is een investering in onszelf; het team loopt lekker. En daarom zitten we 's middags wederom in de fraaie regentenkamer.
Verder werk ik een en ander weg op het stadhuis en ik heb een vergadering van de raadscommissie L&B. Voor mij geen agendapunten maar ik ben aanwezig in verband met het in de inspraak brengen van het initiatiefvoorstel over publieksparticipatie.

De gemeente heeft een youtube-kanaal. Daarop staat een filmpje dat gisteren is gemaakt over de presentatie van De Leidse Schans, de beste studentencampus van Nederland.

De beste studentencampus

Na het clusteroverleg heb ik een bespreking over transformatie van een bepaald pand.

En dan de persconferentie samen met VORM, Ballast Nedam, Syntrus Achmea en DUWO. De winnaars van de aanbesteding van de studentencampus Lammenschanspark.

Ik ben hxe9xe9l erg content. Het is een bijzondere dag. Iets meer dan twee jaar geleden ging ik inspiratie ophalen in Utrecht en kwam thuis in Leiden met een idee.

Dit gaan we realiseren. De kamernood in onze studentenstad wordt aangepakt, op korte en langere termijn. Een majeure bijdrage daarin gaat deze campus leveren.

Het is werkelijk een prachtig project, ontworpen door Mecanoo architecten. Het is haalbaar, betaalbaar en realiseerbaar. Het stedebouwkundig plan is fraai, huisvesting voor 1885 studenten, waarvan het overgrote deel zelfstandige eenheden met huursubsidie zijn, goede visie en beeldkwaliteit, en verder nog iets meer dan 200 startersappartementen, duurzaam, parkeerplaatsen voor auto en fiets, water, groen, voorzieningen, slim opgezet, mooie openbare ruimte, solide combinatie, en snelle start bouw (2013/14).
🙂

De rest van de dag wordt gevuld met het stafoverleg Ruimtelijke Ordening, het Sauvage-beraad en de fractievergadering.

Overwerken

PvdA-raadslid Van Ette komt praten over de stand van zaken van een bouwproject. Wie immer die mappen. En het rondje verenigingen. Zal wel weer overwerken worden.

Stichting Tijdelijk Wonen

Een dag met een korte stroomstoring in Leiden maar mijn pieper gaat niet af. De komende dagen sjouw ik namelijk weer de rampentelefoon en x96pieper mee. Ik heb het clusteroverleg en ik bekijk de website van de Stichting Tijdelijk Wonen. Er zijn weinig xe8cht goede voorbeelden van transformatie. Hun projecten schijnen wel te werken. De mentaliteit van hen spreekt mij ook wel aan. Dus ik stuur een mailtje naar Utrecht met de vraag of zij ook projecten buiten de Domstad doen.

Verder heb ik x92s avonds, na een heerlijke maaltijd van Bocconi, wederom deze week een vergadering van de raadscommissie R&R met: het horen van insprekers over de aangepaste bouwplannen in Dieperhout (minder hoog, minder woningen en meer grondgebonden woningen), over het kaderbesluit van de herontwikkeling van het Rijnsburgerblok bij het station, en twee rondvragen.

Even iets los van de actualiteit van de dag. Ik ontmoet regelmatig het ongeloof in kunnen. Of beter geschreven, het geloof in niet-kunnen. Het is mijn overtuiging dat deze stad moet kunnen geloven dat Leiden wel kan realiseren. Wij werken aan de stad en aan plannen die verder gaan dan zo maar een project, die verder gaan dan zomaar een ontwikkeling, die verder gaan over de kracht, de kansen en de mogelijkheden die wij als stad hebben. En die zijn groter dan wij kunnen bedenken. Er is zoveel meer mogelijk.

Wij allen zijn in staat om belangrijke momenten in de geschiedenis van Leiden te markeren en de toekomst van deze kennisstad te veranderen. Wat onmogelijk lijkt, kan gaan gebeuren omdat sommigen erin geloven. Hun schouders er onder zetten en in gezamenlijkheid een prestatie realiseren die zijn schaduw ver vooruit zal werpen. Het is wel mogelijk. We kunnen het doen. En we gaan het doen. De mooiste dagen van deze stad liggen voor ons.

Treffen

Voor de nieuwsbrief van het Haagwegkwartier geef ik een interview en ik heb een kort overleg met de burgervader. Ik ga nog gezellig langs bij de griffie, haal mijn lunch bij de Bagels en ik pak met een grote glimlach een doos van PRC uit. De provincie kent sinds kort een dagelijks bestuur waarin alleen Jan Franssen is blijven zitten. Alle gedeputeerden zijn vervangen. Er is dus alle reden voor een afscheidsreceptie. Mijn agenda bood ruimte dus ik reis namens het college af naar Den Haag om handen te schudden. Biedt tevens de mogelijkheid sommige mensen te treffen.

Regenten

En wederom een korte entry voor mijn log. Dat komt omdat de collegebijeenkomst 7 uur en 1 kwartier duurt. Daar moet ik een verzachtende omstandigheid bij vermelden. Want het college benut de middag voor een retraiteachtige activiteit. Zonder dat we regenten willen zijn, gebruiken we hiervoor de regentenkamer. Prachtig gebouw met een schitterende stadstuin/hofje. Een plaatje!

x92s Avonds, na de deels voedzame maaltijd van de Mac, is er een vergadering van de raadscommissie R&R met voor mij op de agenda: de woononderzoeken. En een persoonlijke noot: heden genoten van "Arrival of the Queen of Sheba" :-).

Variant

Na het clusteroverleg komt een architectbureau langs om te praten over een paar bouwprojecten. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Deze week heb ik maar liefst twee raadscommissievergaderingen en die bereid ik nu voor. En als laatst is er de fractievergadering en de Leidse variant van het Roma-beraad.

Woonruimteverdelingsysteem

De stuurgroep woonruimteverdeling komt voorlopig voor het laatst bijeen. De nota van uitgangspunten voor het nieuwe systeem van de woonruimteverdeling in de regio Holland-Rijnland wordt door ons vastgesteld. En 'ons' is hierbij: vertegenwoordigers van de verhuurders, huurders en overheden. De nota wordt nu opgestuurd naar de achterbannen ter becommentarixc3xabring in de komende maanden. Later worden deze uitgangspunten uitgewerkt in een nieuwe woonruimteverdelingsysteem (3 x woordwwaarde bij scrabble). Tuurlijk heb ik heden alle mappen en een Bagels gedaan. Verder is Jan Nauta in de stad. Onze aanstaande, nieuwe gemeentesecretaris doet een rondje kennismakingsgesprekken en daarom is hij op bezoek in de sleutelstad.

Nieuwe leden

Na het clusteroverleg vergadert de taskforce studentenhuisvesting. De SVK komt langs om de stand van zaken van hun werkzaamheden toe te lichten en dan bereid ik de raadvergadering voor. Na een voedzame en heerlijke maaltijd van Bocconi is er vanuit de VVD-afdeling Leiden een nieuwe-leden-bijeenkomst. De VVD trekt veel nieuwe leden aan en op gezette tijden worden deze welkom geheten; krijgen ze een rondleiding en een introductie. Daarin mag ik ook een rol spelen; leuk om te doen. Op de raadsagenda staat voor mij op de agenda: het starten met het opstellen van een gebiedsvisie voor De Waard en een bestemmingsplan. Beiden unaniem aanvaard.

Bouwpoort

Na een overleg met mijn bestuuradviseurs over tal van conceptstukken, komt topambtenaar Rien langs voor een periodiek gesprek. Ik heb het stafoverleg Binnenstad en dan op naar de polder. Want in Rijnwoude vergaderen de wethouders bouwen en wonen van de regio Holland-Rijnland. Bijna rechtstreeks reis ik door naar de hofstad voor een bijeenkomst in Nieuwspoort. Daar is een bijeenkomst van Bouwpoort.

De uitnodiging triggerde. Want zo lees ik op hun website: xe2x80x9cBouwpoort is een bijeenkomst voor beslissers en opinievormers uit de bouwsector en de Haagse arena. Voor deze bijeenkomsten worden topbestuurders van ondernemingen en organisaties uit de bouwketen uitgenodigd alsmede politici, topambtenaren, journalisten en directeuren van maatschappelijke organisaties.xe2x80x9d Nou dat belooft wat. Het lijkt op een Bilderbergconferentie voor bouwers ;-). Ik ga het eens meemaken. In ieder geval weer gezellig om in Nieuwspoort te zijn, te lang geleden.