Kritisch

Na het clusteroverleg spreken we over een gebiedsontwikkeling en is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Twee studenten nemen een interview af over het opstellen van een gebiedsvisie. Daarna spreek ik Binnert over een optelsom van rijksmaatregelen die een effect zouden kunnen hebben op de ijzeren voorraad sociale huurwoningen, waarover wij in onze stad harde afspraken hebben gemaakt. Maatregelen die we dus kritisch benaderen en scherp in de gaten houden. En zoals elke maandag is er de fractievergadering.

Advertenties