Nieuwe leden

Na het clusteroverleg vergadert de taskforce studentenhuisvesting. De SVK komt langs om de stand van zaken van hun werkzaamheden toe te lichten en dan bereid ik de raadvergadering voor. Na een voedzame en heerlijke maaltijd van Bocconi is er vanuit de VVD-afdeling Leiden een nieuwe-leden-bijeenkomst. De VVD trekt veel nieuwe leden aan en op gezette tijden worden deze welkom geheten; krijgen ze een rondleiding en een introductie. Daarin mag ik ook een rol spelen; leuk om te doen. Op de raadsagenda staat voor mij op de agenda: het starten met het opstellen van een gebiedsvisie voor De Waard en een bestemmingsplan. Beiden unaniem aanvaard.

Advertenties