Variant

Na het clusteroverleg komt een architectbureau langs om te praten over een paar bouwprojecten. Verder heb ik de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Deze week heb ik maar liefst twee raadscommissievergaderingen en die bereid ik nu voor. En als laatst is er de fractievergadering en de Leidse variant van het Roma-beraad.

Advertenties