Investering

Eigenlijk hetzelfde als een week geleden. Namelijk een lange dinsdag gevuld met de collegevergadering en een retraiteachtige activiteit (in totaal 7 uur en 1 kwartier). Dat is een investering in onszelf; het team loopt lekker. En daarom zitten we 's middags wederom in de fraaie regentenkamer.
Verder werk ik een en ander weg op het stadhuis en ik heb een vergadering van de raadscommissie L&B. Voor mij geen agendapunten maar ik ben aanwezig in verband met het in de inspraak brengen van het initiatiefvoorstel over publieksparticipatie.

De gemeente heeft een youtube-kanaal. Daarop staat een filmpje dat gisteren is gemaakt over de presentatie van De Leidse Schans, de beste studentencampus van Nederland.