Maandelijks archief: mei 2011

Suis

College, college, college. En dat 5 uur en 3 kwartier. Maar we hebben er een klap opgegeven, resultaat van het team. Donderdag meer nieuws van Robert cum suis. Aan het einde van de middag kan ik nog wat wegwerken. En ik lees tot mijn genoegen dat John een fles wijn heeft gewonnen. Goed nieuws.

Kritisch

Na het clusteroverleg spreken we over een gebiedsontwikkeling en is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Twee studenten nemen een interview af over het opstellen van een gebiedsvisie. Daarna spreek ik Binnert over een optelsom van rijksmaatregelen die een effect zouden kunnen hebben op de ijzeren voorraad sociale huurwoningen, waarover wij in onze stad harde afspraken hebben gemaakt. Maatregelen die we dus kritisch benaderen en scherp in de gaten houden. En zoals elke maandag is er de fractievergadering.

Mogelijk

Met een blij gemoed aan de slag. Veel papier zoals altijd. Dat werken loont wel. Doelen stellen, prioriteren, kiezen. Dan daaraan werken, buffelen. Wat eerder niet mogelijk leek en dan toch de kans zien en pakken. Zodat we kunnen realiseren. Deze stad heeft zoveel meer kracht, kans en kwaliteit. Er is zoveel meer mogelijk.  De mooiste dagen liggen voor ons.

De raadscommissie R&R brengt een bezoek aan de bouwprojecten in Leiden-Noord en ik ga mee.

Trisor

Na het clusteroverleg waarnaast Janelle nu ook, eenmalig, Tiffany aanschuift, ga ik door met het beoordelen van teksten. Daarna zijn de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Leiden-Noord/Zuidwest. Op de site van Lokaal Leiden stond een leuk bericht.

Tegen de landelijke trend in, stijgt in Leiden het aantal nieuwbouwvergunningen. We zijn ook een aantrekkelijke stad om in te wonen. Dat is ook te zien op de Diamantlaan waar vandaag het hoogste punt van de Trisor wordt gevierd. Portaal mag trots zijn. Hulde aan hen voor deze investering in de (sociale) woningvoorraad van Leiden. Het wordt een mooi complex. xe2x80x99s Avonds is er vergadering van de commissie L&B. Ik heb geen agendapunten zodat ik kan doorwerken, boven een deels gezonde maaltijd van de Mac, aan onder andere de collegemappen. En ik krijg een presentatie die mij veel doet. Ik ben trots op mijn medewerkers!

Tevreden

Hoewel ik afgelopen vrijdag in het reces op het stadhuis mijn bureau had opgeruimd, is het verbazingwekkend hoeveel er de afgelopen twee dagen weer is xe2x80x98aangegroeidxe2x80x99. Op de retraite is 'n hoop werk verzet om het sluitend plaatje te krijgen; in harmonie en in balans. Teksten moeten worden geschreven, aangepast en uitgezet. Daarom maak ik de ochtend hiervoor vrij. Verder heb ik een afspraak met een ondernemer over een handhavingkwestie. Ik bezoek een deel van het mini-symposium van De Sleutels over xe2x80x98tevreden klantenxe2x80x99 dit in verband met de presentatie van hun nieuwe ondernemingsplan. Janelle gaat deze middag mee. Zij verstrekt mijn cluster als bestuursadviseur de komende maanden parttime. Dat is nuttig en plezierig tegelijkertijd.

Hei II

Nog steeds weinig nieuws voor de log van heden. B&W is nog steeds op retraite in verband met de bespreking van de jaarrekening en de perspectiefnota.

Hei I

Weinig nieuws voor de log van heden en morgen. Dit komt om het college op de hei zit. Nou ja, op de hei? Weinig hei te bekennen hier. Wel water, de Rijn om precies te zijn. Niet dat we daarvan veel zien want we zitten (te)veel binnen. B&W is op retraite in verband met de bespreking van de jaarrekening en de perspectiefnota. xe2x80x99s Avonds is er weer fractievergadering.