Maandelijks archief: mei 2011

Woonruimteverdelingsysteem

De stuurgroep woonruimteverdeling komt voorlopig voor het laatst bijeen. De nota van uitgangspunten voor het nieuwe systeem van de woonruimteverdeling in de regio Holland-Rijnland wordt door ons vastgesteld. En 'ons' is hierbij: vertegenwoordigers van de verhuurders, huurders en overheden. De nota wordt nu opgestuurd naar de achterbannen ter becommentarixc3xabring in de komende maanden. Later worden deze uitgangspunten uitgewerkt in een nieuwe woonruimteverdelingsysteem (3 x woordwwaarde bij scrabble). Tuurlijk heb ik heden alle mappen en een Bagels gedaan. Verder is Jan Nauta in de stad. Onze aanstaande, nieuwe gemeentesecretaris doet een rondje kennismakingsgesprekken en daarom is hij op bezoek in de sleutelstad.

Advertenties

Nieuwe leden

Na het clusteroverleg vergadert de taskforce studentenhuisvesting. De SVK komt langs om de stand van zaken van hun werkzaamheden toe te lichten en dan bereid ik de raadvergadering voor. Na een voedzame en heerlijke maaltijd van Bocconi is er vanuit de VVD-afdeling Leiden een nieuwe-leden-bijeenkomst. De VVD trekt veel nieuwe leden aan en op gezette tijden worden deze welkom geheten; krijgen ze een rondleiding en een introductie. Daarin mag ik ook een rol spelen; leuk om te doen. Op de raadsagenda staat voor mij op de agenda: het starten met het opstellen van een gebiedsvisie voor De Waard en een bestemmingsplan. Beiden unaniem aanvaard.

Bouwpoort

Na een overleg met mijn bestuuradviseurs over tal van conceptstukken, komt topambtenaar Rien langs voor een periodiek gesprek. Ik heb het stafoverleg Binnenstad en dan op naar de polder. Want in Rijnwoude vergaderen de wethouders bouwen en wonen van de regio Holland-Rijnland. Bijna rechtstreeks reis ik door naar de hofstad voor een bijeenkomst in Nieuwspoort. Daar is een bijeenkomst van Bouwpoort.

De uitnodiging triggerde. Want zo lees ik op hun website: xe2x80x9cBouwpoort is een bijeenkomst voor beslissers en opinievormers uit de bouwsector en de Haagse arena. Voor deze bijeenkomsten worden topbestuurders van ondernemingen en organisaties uit de bouwketen uitgenodigd alsmede politici, topambtenaren, journalisten en directeuren van maatschappelijke organisaties.xe2x80x9d Nou dat belooft wat. Het lijkt op een Bilderbergconferentie voor bouwers ;-). Ik ga het eens meemaken. In ieder geval weer gezellig om in Nieuwspoort te zijn, te lang geleden.

Suis

College, college, college. En dat 5 uur en 3 kwartier. Maar we hebben er een klap opgegeven, resultaat van het team. Donderdag meer nieuws van Robert cum suis. Aan het einde van de middag kan ik nog wat wegwerken. En ik lees tot mijn genoegen dat John een fles wijn heeft gewonnen. Goed nieuws.

Kritisch

Na het clusteroverleg spreken we over een gebiedsontwikkeling en is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Twee studenten nemen een interview af over het opstellen van een gebiedsvisie. Daarna spreek ik Binnert over een optelsom van rijksmaatregelen die een effect zouden kunnen hebben op de ijzeren voorraad sociale huurwoningen, waarover wij in onze stad harde afspraken hebben gemaakt. Maatregelen die we dus kritisch benaderen en scherp in de gaten houden. En zoals elke maandag is er de fractievergadering.

Mogelijk

Met een blij gemoed aan de slag. Veel papier zoals altijd. Dat werken loont wel. Doelen stellen, prioriteren, kiezen. Dan daaraan werken, buffelen. Wat eerder niet mogelijk leek en dan toch de kans zien en pakken. Zodat we kunnen realiseren. Deze stad heeft zoveel meer kracht, kans en kwaliteit. Er is zoveel meer mogelijk.  De mooiste dagen liggen voor ons.

De raadscommissie R&R brengt een bezoek aan de bouwprojecten in Leiden-Noord en ik ga mee.

Trisor

Na het clusteroverleg waarnaast Janelle nu ook, eenmalig, Tiffany aanschuift, ga ik door met het beoordelen van teksten. Daarna zijn de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Leiden-Noord/Zuidwest. Op de site van Lokaal Leiden stond een leuk bericht.

Tegen de landelijke trend in, stijgt in Leiden het aantal nieuwbouwvergunningen. We zijn ook een aantrekkelijke stad om in te wonen. Dat is ook te zien op de Diamantlaan waar vandaag het hoogste punt van de Trisor wordt gevierd. Portaal mag trots zijn. Hulde aan hen voor deze investering in de (sociale) woningvoorraad van Leiden. Het wordt een mooi complex. xe2x80x99s Avonds is er vergadering van de commissie L&B. Ik heb geen agendapunten zodat ik kan doorwerken, boven een deels gezonde maaltijd van de Mac, aan onder andere de collegemappen. En ik krijg een presentatie die mij veel doet. Ik ben trots op mijn medewerkers!