Maandelijks archief: juni 2011

Perspectief

Een clusteroverleg dat kort kan zijn in verband met het naderende reces. Ymere organiseert voor die kerngebieden waarin zij actief zijn, een bijeenkomst. Desbetreffende collega-wethouders treffen elkaar en wij wisselen ervaringen en ideexebn uit. Terug naar het stadhuis in verband met de tweede raadsvergadering van deze week, zowel x92s middags en x91s avonds en het begin van de nacht. Op de agenda staan voor mij de Perspectiefnota en een aankoop.

AZ

In de trein naar de hofstad voor een afspraak op het ministerie van AZ, gezellig koffie bij Annelies Pleyte, te lang geleden. De Trxeaveszaal is erg fraai trouwens. Terug in de sleutelstad lunch ik met Peter Bootsma en dan komt de STW langs. Ik ben benieuwd of zij mogelijke projecten zien in onze stad. Ronald Knappers en Peter van Swieten trekken aan het RAP. Kijken of we kunnen helpen duwen. Als laatste is er de persborrel. Die persborrel is niet te verwarren met borrelen met de pers ;-).

Rekening

De laatste collegevergadering van dit politieke jaar en dus een lange agenda. Een mooie B&W al zeg ik het zelf. En gelet op de uitkomsten presenteer ik, voor xe8xe8n keertje, een selectie van de besluiten alhier: een positieve (openbaar!) second opinion-rapport van RIGO over het Aalmarkt-project, erfpachtbexebindiging zodat circa 3 hectare grond beschikbaar komt voor tijdelijke studentenhuisvesting, we nemen twee besluiten over de groene Oostvlietpolder ten aanzien van de structuurvisies, drie bestemmingsplannen en een projectbesluit, we vereenvoudigen de onttrekkingsvergunning ten behoeve van nieuwe studentenhuizen, we starten een project Kamerverhuur om misstanden aan te pakken, het kaderbesluit met kredietvoorstel Lammenschanspark zodat met een grote campus circa 1900 studenten huisvesting hebben, en het bestemmingsplan voor de gehele herontwikkeling van het V&D-blok (1e onderdeel van De Aalmarkt). 🙂

Bijna reces, nog maar xe8xe8n raadsvergadering deze week. 🙂 Inclusief presentatie duurt de collegevergadering 6 uur en 0 kwartier. Na de persbriefing en een deels gezonde maaltijd van de Mac start de raadsvergadering met deze keer voor mij op de agenda: een actualiteitsvraag, een interpellatiedebat en de jaarrekening.

Verhuizing

Na het clusteroverleg komen een (duo)raadslid praten over een bouwproject. Verder heb ik nog het stafoverleg Ruimtelijke Ordening alvorens ik afreis naar Katwijk voor een extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte/EZ van de regio Holland-Rijnland. Als laatste is er de fractievergadering en de Leidse variant van het roma-beraad. Leuk detail is dat de fractievergadering voor het allerlaatst in het Huis van de Raad zal zijn. Het reces wordt gebruikt voor de verhuizing want na 7 jaar verhuizen de fractiekamers en de griffie naar het stadhuis.

Architectuurprijs

Veel papier, dagmap, dikke collegemappen (grotendeels mijn eigen schuld), en de twee raadsvergaderingen van komende week voorbereiden. En verder is er morgen de prijsuitreiking bij het RAP van de winnaar van de eerste Architectuurprijs Leiden.

Op de Dag van de Architectuur, aanstaande zaterdag 25 juni, overhandigen gemeenteraadslid Marion van Dongen (PvdA) en ik de eerste Architectuurprijs Leiden. De winnaar is de architect van het gebouw dat de meeste publieksstemmen heeft gewonnen. Bijna 2500 mensen hebben gestemd via de site van het RAP en het Leidsch Dagblad. Architectuur leeft in Leiden!

De genomineerden zijn:
– Voltastraat 16 (Nieuw Leyden), 24H>Architecture
– Pascalstraat 1 (Nieuw Leyden), Pasel.Kxfcnzel architects
– Marnixstraat 56 (Nieuw Leyden), Bedaux De Brouwer/Thomas Bedaux
– ROC Lammenschans, Thomas Rau
– Achmea gebouw, VVKH/Fons Verheijen
– Dagactiviteitencentrum De Zuidwester, Bronsvoort Blaak/Henk-Geert Blaak
– Vitriviusstraat (Roomburg), DKV/Herman de Kovel
– School Het Waterland, Topos/Marielle van Ooi
– Gymnasium Marnixstraat, Architectuurstudio HH/Herman Hertzberger
– Sterrewacht, Veldman, Rietbroek, Smit

De gemeente Leiden heeft in samenwerking met het Rijnlands Architectuurplatform (RAP) de tweejaarlijkse prijs ingesteld om spraakmakende architectuur te bekronen en opdrachtgevers te stimuleren nieuwe parels te bouwen. Onze stad verdient dat.

Ik weet al wie heeft gewonnen maar ik zeg lekker niets :-P.

Vos

Na het clusteroverleg spreken Roos en ik over het gemeentelijk vastgoed. Raadslid De Vos (Partij voor de Dieren) komt gezellig lunchen en praten over Ruimtelijke Ordening, bouwprojecten en dieren. Ik heb het stafoverleg binnenstad en de klankbordgroep Aalmarkt komt bijeen om de laatste stand van zaken rondom het V&D-blok en het Aalmarkt-blok te vernemen. Men is positief gestemd. Ik ook.

Joost

Een dag met veel afspraken. Zo heb ik een werkoverleg over een nota, komt een delegatie van de ondernemersvereniging Lammenschanspark langs om gexefnformeerd te worden over de studentencampus en de gebiedsontwikkeling. Een lunchbespreking en dan komt de directeur van ASR Ontwikkeling nader kennismaken. Een ontwikkelcombinatie schuift aan en daarna het ID college om enkele ideexebn te toetsen. Joost Bleijie gaat aan de slag bij MKB Nederland en ik bezoek zijn receptie. Samen hebben wij ooit het hoofdredactioneel commentaar van het NRC gehaald. Als centrummanager heeft hij zich met ziel en zaligheid ingezet voor de binnenstad en dat valt hem te prijzen.

Aftellen

Ik heb maar twee vergaderingen vandaag. Licht schema zou je denken. Maar dat is eerst de gebruikelijke collegevergadering en daarna zes uur de vergadering van de raadscommissie R&R (inclusief broodmaaltijd) over de jaarrekening, PRIL-jaarrekening, perspectiefnota en PRIL-perspectief. Over anderhalve week is het reces, het aftellen is begonnen.

Tunnel af

Vroem vroem vroem. De 1e tunnel/overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan is klaar! Tijd om hem in gebruik te nemen. Dat doe ik door in een gave Thunderbird :-) door de tunnel te rijden. Heel mooi dat deze tunnel klaar is. De reconstructie van de WdZ-laan is een majeur project waar de automobilist al een tijd last van heeft maar daarna veel plezier. Op naar de 2e tunnel en de rest van het werk. Over anderhalf jaar is de laan helemaal klaar.
Zodra de tunnel door alle andere auto's in gebruik is genomen en deze allemaal ondergronds rijden, valt me meteen iets op. Namelijk de rust bij de Kooilaan. De stilte.


Mooi werk van de projectteams Leiden-Noord en WdZ-laan

Verder clusteroverleg; werkoverleg over de campus; de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken; de fractievergadering; en de Leidse variant van het roma-beraad.

Raincheck

Na het reguliere overleg met de (ver)huurders in het LPW en het clusteroverleg komt de accountmanager VROM langs. Of eigenlijk moet ik zeggen de accountmanager BZK nu dat onderdeel van ministerie is gewisseld. De laatste nieuwtjes van Leiden en Den Haag worden gewisseld tussen ons.


De vestiging van Da Vinci (VMBO) aan het Lammenschanspark in de torens 4 en 5

Het is een prachtig gebouw waar Da Vinci naar toe gaat verhuizen. Niet zonder een rimpelloze geschiedenis, ahum, maar het eindresultaat telt. Het komend schooljaar trekken ze er in. Altijd een spannend moment voor leerlingen en leraren. De bedoeling was dat ik vanmiddag in de buitenlucht, feestelijk de eerste sleutel aan hen zou overhandigen. Maar dat valt in het water omdat er zoveel water uit de hemel valt. Dat wordt een raincheck; we doen het op een ander moment. Verder veel papier en een projectontwikkelaar komt praten over zijn project en daarna heb ik het bedrijvendiner, georganiseerd door Minerva, met als thema x93duurzaamheidx94.