Masterclass

De laatste werkdag van deze week in verband met Hemelvaart. En we beginnen met riolen en water. De herstructurering van de Oude Kooi kan moeilijk los worden gezien van de waterhuishouding aldaar, ook in de noordelijke blokken. Daarom praten Frank en ik met De Sleutels. Topambtenaar Rien komt langs voor het periodieke overleg. Alle werkzaamheden die ik normaal op vrijdag doe, doe ik nu op woensdag in verband met de brugdag na Hemelvaart. Dan met de trein naar Den Haag. De VVD organiseert een Masterclass waarin deze wethouder samen met onder meer Hans, Charlie, Rogier en Melanie een bijdrage mag leveren. En dat doe ik graag.