Vragen

Na het clusteroverleg schuiven de (ver)huurders aan tafel om te praten over de hoofdlijnen van het nieuwe woonbeleid. Ter voorbereiding op de bespreking van de jaarrekening en de perspectiefnota in de raadscommissies kunnen raadsleden technische vragen stellen. Dat doen ze in ruime mate, met honderden. En zo hoort het ook. De vragen moeten bij het college de dag vxf2xf2r het Hemelvaartsweekend binnen zijn en de concept-antwoorden moeten de dag nxe0 het Hemelvaartsweekend af zijn. Ik hou wel van een strakke planning. Daarom is ruimte in de agenda hiervoor gecrexeberd. Verder is er de fractievergadering.