Spies

Na het clusteroverleg en enkele werkoverleggen, concentreer ik me op de raadsvergadering die vanmiddag xe8n vanavond is. Jan Uit den Boogaard, het DB-lid van de regio met EZ in de portefeuille, komt langs en even later ook de nieuwe gedeputeerde Ruimte/EZ, Liesbeth Spies. Met hen en met Robert spreken we over de groene Oostvlietpolder die Leiden wil en waarover in de Staten op 23 februari jl. een besluit is genomen. De raadsvergadering gaat over de 1e termijn Perspectiefnota en een ingelaste punt, namelijk het toekennen van een nadeelcompensatie van zegge en schrijven nul euro.

Advertenties