Deur

Vergaderen van 09.30 uur x92s ochtends tot 21.45 uur x92s avonds. Deze twaalf uur en een kwartier wordt slechts onderbroken door een buiten de deur lunch van het college in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris, en een gezamelijke broodmaaltijd inclusief soep van de raadscommissie L&B. Het is namelijk zo dat de eerste zesenhalf uur is besteed aan de collegevergadering die rimpelloos overloopt in een commissievergadering van L&B over de jaarrekening en de perspectiefnota. Het zijn de drukste weken van het jaar.