Aftellen

Ik heb maar twee vergaderingen vandaag. Licht schema zou je denken. Maar dat is eerst de gebruikelijke collegevergadering en daarna zes uur de vergadering van de raadscommissie R&R (inclusief broodmaaltijd) over de jaarrekening, PRIL-jaarrekening, perspectiefnota en PRIL-perspectief. Over anderhalve week is het reces, het aftellen is begonnen.