Verhuizing

Na het clusteroverleg komen een (duo)raadslid praten over een bouwproject. Verder heb ik nog het stafoverleg Ruimtelijke Ordening alvorens ik afreis naar Katwijk voor een extra portefeuillehoudersoverleg Ruimte/EZ van de regio Holland-Rijnland. Als laatste is er de fractievergadering en de Leidse variant van het roma-beraad. Leuk detail is dat de fractievergadering voor het allerlaatst in het Huis van de Raad zal zijn. Het reces wordt gebruikt voor de verhuizing want na 7 jaar verhuizen de fractiekamers en de griffie naar het stadhuis.