Rekening

De laatste collegevergadering van dit politieke jaar en dus een lange agenda. Een mooie B&W al zeg ik het zelf. En gelet op de uitkomsten presenteer ik, voor xe8xe8n keertje, een selectie van de besluiten alhier: een positieve (openbaar!) second opinion-rapport van RIGO over het Aalmarkt-project, erfpachtbexebindiging zodat circa 3 hectare grond beschikbaar komt voor tijdelijke studentenhuisvesting, we nemen twee besluiten over de groene Oostvlietpolder ten aanzien van de structuurvisies, drie bestemmingsplannen en een projectbesluit, we vereenvoudigen de onttrekkingsvergunning ten behoeve van nieuwe studentenhuizen, we starten een project Kamerverhuur om misstanden aan te pakken, het kaderbesluit met kredietvoorstel Lammenschanspark zodat met een grote campus circa 1900 studenten huisvesting hebben, en het bestemmingsplan voor de gehele herontwikkeling van het V&D-blok (1e onderdeel van De Aalmarkt). 🙂

Bijna reces, nog maar xe8xe8n raadsvergadering deze week. 🙂 Inclusief presentatie duurt de collegevergadering 6 uur en 0 kwartier. Na de persbriefing en een deels gezonde maaltijd van de Mac start de raadsvergadering met deze keer voor mij op de agenda: een actualiteitsvraag, een interpellatiedebat en de jaarrekening.