Perspectief

Een clusteroverleg dat kort kan zijn in verband met het naderende reces. Ymere organiseert voor die kerngebieden waarin zij actief zijn, een bijeenkomst. Desbetreffende collega-wethouders treffen elkaar en wij wisselen ervaringen en ideexebn uit. Terug naar het stadhuis in verband met de tweede raadsvergadering van deze week, zowel x92s middags en x91s avonds en het begin van de nacht. Op de agenda staan voor mij de Perspectiefnota en een aankoop.