Maandelijks archief: juni 2011

Aftellen

Ik heb maar twee vergaderingen vandaag. Licht schema zou je denken. Maar dat is eerst de gebruikelijke collegevergadering en daarna zes uur de vergadering van de raadscommissie R&R (inclusief broodmaaltijd) over de jaarrekening, PRIL-jaarrekening, perspectiefnota en PRIL-perspectief. Over anderhalve week is het reces, het aftellen is begonnen.

Advertenties

Tunnel af

Vroem vroem vroem. De 1e tunnel/overkluizing van de Willem de Zwijgerlaan is klaar! Tijd om hem in gebruik te nemen. Dat doe ik door in een gave Thunderbird :-) door de tunnel te rijden. Heel mooi dat deze tunnel klaar is. De reconstructie van de WdZ-laan is een majeur project waar de automobilist al een tijd last van heeft maar daarna veel plezier. Op naar de 2e tunnel en de rest van het werk. Over anderhalf jaar is de laan helemaal klaar.
Zodra de tunnel door alle andere auto's in gebruik is genomen en deze allemaal ondergronds rijden, valt me meteen iets op. Namelijk de rust bij de Kooilaan. De stilte.


Mooi werk van de projectteams Leiden-Noord en WdZ-laan

Verder clusteroverleg; werkoverleg over de campus; de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken; de fractievergadering; en de Leidse variant van het roma-beraad.

Raincheck

Na het reguliere overleg met de (ver)huurders in het LPW en het clusteroverleg komt de accountmanager VROM langs. Of eigenlijk moet ik zeggen de accountmanager BZK nu dat onderdeel van ministerie is gewisseld. De laatste nieuwtjes van Leiden en Den Haag worden gewisseld tussen ons.


De vestiging van Da Vinci (VMBO) aan het Lammenschanspark in de torens 4 en 5

Het is een prachtig gebouw waar Da Vinci naar toe gaat verhuizen. Niet zonder een rimpelloze geschiedenis, ahum, maar het eindresultaat telt. Het komend schooljaar trekken ze er in. Altijd een spannend moment voor leerlingen en leraren. De bedoeling was dat ik vanmiddag in de buitenlucht, feestelijk de eerste sleutel aan hen zou overhandigen. Maar dat valt in het water omdat er zoveel water uit de hemel valt. Dat wordt een raincheck; we doen het op een ander moment. Verder veel papier en een projectontwikkelaar komt praten over zijn project en daarna heb ik het bedrijvendiner, georganiseerd door Minerva, met als thema x93duurzaamheidx94.

Rietveld

Een projectontwikkelaar komt praten over twee kansrijke bouwprojecten. Rijk Rietveld is in het land en deze architect laat een interessant en slim concept ten behoeve van transformatie van leegstaande panden aan mij zien. Op naar Wassenaar waar de regionale VVD-wethouders zich verzamelen, tezamen met de VVD-gedeputeerden. De lucht klaart op in Leiden en na de plensbuien van vanochtend is het droog. Dat komt goed uit in verband met het Kooipleinfeest. Leiden-Noord is volop in beweging en dat blijft de komende jaren ook zo. En naast de bouwwerkzaamheden moet er ook ruimte zijn voor iets leuks.

Deur

Vergaderen van 09.30 uur x92s ochtends tot 21.45 uur x92s avonds. Deze twaalf uur en een kwartier wordt slechts onderbroken door een buiten de deur lunch van het college in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris, en een gezamelijke broodmaaltijd inclusief soep van de raadscommissie L&B. Het is namelijk zo dat de eerste zesenhalf uur is besteed aan de collegevergadering die rimpelloos overloopt in een commissievergadering van L&B over de jaarrekening en de perspectiefnota. Het zijn de drukste weken van het jaar.

Teddy

Jacques van Gaal is vertrokken bij het ROC en ik bezoek de afscheidsreceptie. Verder veel papier, mappen etc etc. Morgenochtend heb ik iets leuks. Samen met Barbara open ik de nieuwe vestiging van Teddy Kids. Heel leuk om te doen en ik ben blij voor ze dat de verbouwing eindelijk is gelukt. En het is erg goed dat aan het tekort aan crxe8che- en BSO-plaatsen wordt aangepakt.

Spies

Na het clusteroverleg en enkele werkoverleggen, concentreer ik me op de raadsvergadering die vanmiddag xe8n vanavond is. Jan Uit den Boogaard, het DB-lid van de regio met EZ in de portefeuille, komt langs en even later ook de nieuwe gedeputeerde Ruimte/EZ, Liesbeth Spies. Met hen en met Robert spreken we over de groene Oostvlietpolder die Leiden wil en waarover in de Staten op 23 februari jl. een besluit is genomen. De raadsvergadering gaat over de 1e termijn Perspectiefnota en een ingelaste punt, namelijk het toekennen van een nadeelcompensatie van zegge en schrijven nul euro.