Maandelijks archief: juni 2011

Rietveld

Een projectontwikkelaar komt praten over twee kansrijke bouwprojecten. Rijk Rietveld is in het land en deze architect laat een interessant en slim concept ten behoeve van transformatie van leegstaande panden aan mij zien. Op naar Wassenaar waar de regionale VVD-wethouders zich verzamelen, tezamen met de VVD-gedeputeerden. De lucht klaart op in Leiden en na de plensbuien van vanochtend is het droog. Dat komt goed uit in verband met het Kooipleinfeest. Leiden-Noord is volop in beweging en dat blijft de komende jaren ook zo. En naast de bouwwerkzaamheden moet er ook ruimte zijn voor iets leuks.

Deur

Vergaderen van 09.30 uur x92s ochtends tot 21.45 uur x92s avonds. Deze twaalf uur en een kwartier wordt slechts onderbroken door een buiten de deur lunch van het college in verband met het vertrek van de gemeentesecretaris, en een gezamelijke broodmaaltijd inclusief soep van de raadscommissie L&B. Het is namelijk zo dat de eerste zesenhalf uur is besteed aan de collegevergadering die rimpelloos overloopt in een commissievergadering van L&B over de jaarrekening en de perspectiefnota. Het zijn de drukste weken van het jaar.

Teddy

Jacques van Gaal is vertrokken bij het ROC en ik bezoek de afscheidsreceptie. Verder veel papier, mappen etc etc. Morgenochtend heb ik iets leuks. Samen met Barbara open ik de nieuwe vestiging van Teddy Kids. Heel leuk om te doen en ik ben blij voor ze dat de verbouwing eindelijk is gelukt. En het is erg goed dat aan het tekort aan crxe8che- en BSO-plaatsen wordt aangepakt.

Spies

Na het clusteroverleg en enkele werkoverleggen, concentreer ik me op de raadsvergadering die vanmiddag xe8n vanavond is. Jan Uit den Boogaard, het DB-lid van de regio met EZ in de portefeuille, komt langs en even later ook de nieuwe gedeputeerde Ruimte/EZ, Liesbeth Spies. Met hen en met Robert spreken we over de groene Oostvlietpolder die Leiden wil en waarover in de Staten op 23 februari jl. een besluit is genomen. De raadsvergadering gaat over de 1e termijn Perspectiefnota en een ingelaste punt, namelijk het toekennen van een nadeelcompensatie van zegge en schrijven nul euro.

The Sting

In het busje weer terug naar Leiden. Prima congres. Velen weer eens gesproken.
En dat was een leuk bericht gisteren. The Sting huurt 3000 m2 winkelruimte in het Waagblok, onderdeel van het Aalmarktplan in Leiden. Daar ben ik erg blij mee. Goed nieuws voor de Leidse binnenstad en The Sting is een welkome aanvulling op het winkelaanbod in onze stad.


Welkom The Sting

Er heeft een team heel hard gewerkt aan de studentencampus, met veel energie, plezier en drive. Hulde aan hen! Daarom bedank ik de projectleider en haar team voor het vele werk dat zij verzet hebben en wens hen succes met het vele werk dat nog gaat volgen. We gaan er iets prachtigs van maken. Yes, we can! Santxe9.

Achterhoek

Een busje is benoemd tot huis der gemeente zodat B&W kan vergaderen xe8n besluiten kan nemen in dat busje. We zijn namelijk op pad naar de Achterhoek voor het VNG-congres. Nou, op pad, eerst een half uur in file staan voordat we de stad uit zijn ;-). Het VNG-congres is altijd gezellig en nuttig. En ik heb deze week IBS-dienst.

Vragen

Na het clusteroverleg schuiven de (ver)huurders aan tafel om te praten over de hoofdlijnen van het nieuwe woonbeleid. Ter voorbereiding op de bespreking van de jaarrekening en de perspectiefnota in de raadscommissies kunnen raadsleden technische vragen stellen. Dat doen ze in ruime mate, met honderden. En zo hoort het ook. De vragen moeten bij het college de dag vxf2xf2r het Hemelvaartsweekend binnen zijn en de concept-antwoorden moeten de dag nxe0 het Hemelvaartsweekend af zijn. Ik hou wel van een strakke planning. Daarom is ruimte in de agenda hiervoor gecrexeberd. Verder is er de fractievergadering.

Masterclass

De laatste werkdag van deze week in verband met Hemelvaart. En we beginnen met riolen en water. De herstructurering van de Oude Kooi kan moeilijk los worden gezien van de waterhuishouding aldaar, ook in de noordelijke blokken. Daarom praten Frank en ik met De Sleutels. Topambtenaar Rien komt langs voor het periodieke overleg. Alle werkzaamheden die ik normaal op vrijdag doe, doe ik nu op woensdag in verband met de brugdag na Hemelvaart. Dan met de trein naar Den Haag. De VVD organiseert een Masterclass waarin deze wethouder samen met onder meer Hans, Charlie, Rogier en Melanie een bijdrage mag leveren. En dat doe ik graag.