Maandelijks archief: augustus 2011

Complimenten

Als het goed gaat, moet je dat ook hardop zeggen. En het gaat goed met de transformatie van de Willem de Zwijgerlaan. Een majeure en langdurige operatie op een belangrijke, stedelijke verbindingsweg die zonder noemenswaardige problemen verloopt. Hulde aan het projectteam en de medewerkers voor deze prestatie en daarom trakteer ik op taart. Verder heb ik een wethouderspreekuurafspraak over een dwangsom die moet worden gexc3xafnd. Paar andere afspraken waren uitgevallen dus ik kan veel wegwerken en vooruit werken.

Sonnehoeck

Een collegevergadering van vijfenhalf uur maar dat is wel inclusief een werkbezoek/lunch in Delft met haar stadsbestuur. Zeer plezierig samenzijn in een universiteitstad waarmee wij meerdere overeenkomsten vertonen. Terug in Leiden verzorg ik de persbriefing. En het gerucht gaat dat snel mijn weblog weer in de lucht is. Dat wordt tijd… Verder niet heel nieuws vandaag. Dat biedt de mogelijkheid de lezer te wijzen op de theatervoorstellingxe2x80x9cAdel Blankxe2x80x9d.

Ook dit jaar is er weer een theatervoorstelling op de historische Druivenkwekerij Sonnehoeck in Kwintsheul. Het betreft hier een kleine productie voor 6 spelers met een doorlooptijd van 1 uur. Cultuur en dat op een unieke plek.

Naturalisatie

Na het clusteroverleg, met Linda; vergaderen Roos en ik over het beleidskader vastgoed. Daarna schuift het auditteam plankosten aan om hun rapport te bespreken, gevolgd door het Stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Rita Verdonk heeft ons weinig goeds gebracht met uitzondering van de naturalisatieceremonie. Als loco verzorg ik deze ceremonie in de raadszaal door middel van het afnemen van de eed, en heet vele nieuwe, trotse Nederlanders van harte welkom. Dan nog stafoverleg publiekszaken en de fractievergadering.

Dagje Den Haag

Een rondje hofstad vandaag. Bijkletsen met Jeffrey van Haaster op het Plein en lunchen met Isabelle Kuivenhoven. Terug met de NS zodat ik me kan storten op collegemappen, dagmappen etc.

Dagje Den Haag

Een rondje hofstad vandaag. Bijkletsen met Jeffrey van Haaster op het Plein en lunchen met Isabelle Kuivenhoven. Terug met de NS zodat ik me kan storten op collegemappen, dagmappen etc.

Mosk(n)ee

Na het clusteroverleg bespreek ik de communicatie met Hester. De begroting 2012 komt eraan en dus ook de overleggen over de bestuursrappportage 2011 en de teksten van de programmaxe2x80x99s 201; te beginnen met programma 1: bestuur en dienstverlening. Verder nog het stafoverleg binnenstad en een wethouderspreekuurafspraak over de moskee of misschien beter gezegd de mosk(n)ee. Het betreft namelijk iemand die veel moeite heeft met de bouw van de moskee.

Na een maaltijd van de Eazie (ook lang geleden) heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R. Lekker volle agenda met drie hamerstukken, het kaderbesluit voor de bouw van de campus Lammenschanspark, het kaderbesluit van het aangepast bouwplan Dieperhout (lagere bouw, minder woningen en meer eensgezinswoningen), een raadsvoorstel voor het versoepelen van kamerverhuur en tegengaan van misstanden, en een raadsvoorstel met betrekking tot de bouw van 2 ondergrondse parkeergarages in de binnenstad.

Huur op maat

Allereerst een wethouderspreekuurafspraak over de voorschriften in een bestemmingsplan ten aanzien van een bussluis, de directeur van de KvK komt langs en we nemen de stand van zaken door van tal van dossiers. Het woord parkeren valt geregeld. Dan een werkoverleg over de uitgangspunten van een nota wonen, een periodiek overlegje met de burgemeester en de centrummanager schuift. Ook nu weer, valt het woorden parkeren meer dan eens. Toeval? Neen, ik denk het niet. Het is een rexc3xabel probleem voor de (bezoekers van de) Leidse binnenstad. Kwantitatief en kwalitatief scoort Leiden echt onder de maat. Daarom gaan we ook twee ondergrondse parkeergarages in de binnenstad bouwen.

Verder nog een interview in het kader van Stedenbaan en een bespreking over de geven van ruimte aan horeca in de binnenstad. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac (daxe2x80x99s lang geleden) bezoek ik een symposium over Huur op Maat.

Met huur op maat (inkomensafhankelijke huren) is in den lande de afgelopen tijd een aantal experimenten geweest. De evaluatie is positief. Twee Leidse corporaties (Ymere en Portaal) deden mee aan die experimenten maar ze werden in andere steden uitgevoerd. De vraag is of zoiets dergelijks ook in onze gemeente mogelijk moet zijn.