Huur op maat

Allereerst een wethouderspreekuurafspraak over de voorschriften in een bestemmingsplan ten aanzien van een bussluis, de directeur van de KvK komt langs en we nemen de stand van zaken door van tal van dossiers. Het woord parkeren valt geregeld. Dan een werkoverleg over de uitgangspunten van een nota wonen, een periodiek overlegje met de burgemeester en de centrummanager schuift. Ook nu weer, valt het woorden parkeren meer dan eens. Toeval? Neen, ik denk het niet. Het is een rexc3xabel probleem voor de (bezoekers van de) Leidse binnenstad. Kwantitatief en kwalitatief scoort Leiden echt onder de maat. Daarom gaan we ook twee ondergrondse parkeergarages in de binnenstad bouwen.

Verder nog een interview in het kader van Stedenbaan en een bespreking over de geven van ruimte aan horeca in de binnenstad. Na een deels voedzame maaltijd van de Mac (daxe2x80x99s lang geleden) bezoek ik een symposium over Huur op Maat.

Met huur op maat (inkomensafhankelijke huren) is in den lande de afgelopen tijd een aantal experimenten geweest. De evaluatie is positief. Twee Leidse corporaties (Ymere en Portaal) deden mee aan die experimenten maar ze werden in andere steden uitgevoerd. De vraag is of zoiets dergelijks ook in onze gemeente mogelijk moet zijn.