Mosk(n)ee

Na het clusteroverleg bespreek ik de communicatie met Hester. De begroting 2012 komt eraan en dus ook de overleggen over de bestuursrappportage 2011 en de teksten van de programmaxe2x80x99s 201; te beginnen met programma 1: bestuur en dienstverlening. Verder nog het stafoverleg binnenstad en een wethouderspreekuurafspraak over de moskee of misschien beter gezegd de mosk(n)ee. Het betreft namelijk iemand die veel moeite heeft met de bouw van de moskee.

Na een maaltijd van de Eazie (ook lang geleden) heb ik een vergadering van de raadscommissie R&R. Lekker volle agenda met drie hamerstukken, het kaderbesluit voor de bouw van de campus Lammenschanspark, het kaderbesluit van het aangepast bouwplan Dieperhout (lagere bouw, minder woningen en meer eensgezinswoningen), een raadsvoorstel voor het versoepelen van kamerverhuur en tegengaan van misstanden, en een raadsvoorstel met betrekking tot de bouw van 2 ondergrondse parkeergarages in de binnenstad.