Naturalisatie

Na het clusteroverleg, met Linda; vergaderen Roos en ik over het beleidskader vastgoed. Daarna schuift het auditteam plankosten aan om hun rapport te bespreken, gevolgd door het Stafoverleg Ruimtelijke Ordening. Rita Verdonk heeft ons weinig goeds gebracht met uitzondering van de naturalisatieceremonie. Als loco verzorg ik deze ceremonie in de raadszaal door middel van het afnemen van de eed, en heet vele nieuwe, trotse Nederlanders van harte welkom. Dan nog stafoverleg publiekszaken en de fractievergadering.

Advertenties