1885

De collegevergadering begint met de trieste mededeling dat Cees Goekoop, oud-burgemeester van Leiden, geliefd burgervader is overleden. Een verlies voor de stad. De B&W-vergadering zelf duurt zes uur en kent onder andere twee presentaties. Een deels voedzame maaltijd van de Mac. En de VVD-afdeling Leiden trekt redelijk veel nieuwe leden en die worden welkom geheten ten stadhuize door Paul en mij. Daarna krijgen ze een rondleiding van Petra en wonen ze een gedeelte van de raadsvergadering bij. Op de raadsagenda staat het bestemmingsplan Watercompensatie, het vestigen van een voorkeursrecht in de Oostvlietpolder, het bouwplan van de Alexanderstraat, en het Kaderbesluit van de campus Lammenschanspark.

Unaniem en onder applaus keurt de raad het plan goed zodat op termijn huisvesting wordt gebouwd voor 200 starters en 1885 studenten.

Een belangrijk besluit voor de stad waarmee ook ik erg blij ben. Op 2 april 2009 ben ik ga kijken in Utrecht en kreeg het idee voor een grote campus in Leiden. Het bouwplan is er twee jaar later, de volgende stap is bouwen. šŸ™‚Advertenties