Bestrijding

Vandaag heb ik drie interviews, over de Aalmarkt, citybranding en het Station; en komt topambtenaar Rien langs.

Ik merk dat de vastgoedmarkt in actie komt. Afwaarderen en transformatie zijn begrippen waarop geen taboe meer rust.

Bij xc3xa8xc3xa8n groot project merk ik dat nu al. Een beleggingsfonds neemt zijn verlies, boekt af en pas op dat moment is er kans op herontwikkeling. Dat lukt dan ook. Oude, lege meters maken plaats voor nieuwe, benutte meters.

Zo ook op andere plekken in de stad waar eigenaren gexc3xafnteresseerd raken in transformatie omdat leegstand ook maar zo, zo is. Publiekrechtelijk kunnen wij als overheid daaraan meewerken. Soms graag zelfs. Wij crexc3xabren kansen, de markt pakt ze. Zo wordt er weer gexc3xafnvesteerd door hen.

Dat zijn volgens mij dxc3xa8 twee methodes waarmee de leegstand kan worden bestreden. Vanochtend heb ik ook zoxe2x80x99n gesprek. Namens een groep eigenaren komen twee heren langs. We slaan de handen ineen. En voor de rest bereid ik de raadscommissie van morgen voor.