Rijnsburgerblok

Na het clusteroverleg komt Bouwend Nederland langs voor het halfjaarlijks overleg. En dan vergadert de stuurgroep LMP voor het eerst. Dat zijn de bouwers van de campus en de gemeente. De behandeling van de begroting 2012 in de raadscommissies is aanstaande en voorafgaand zijn een paar honderd technische vragen gesteld door raadsleden. De concept-antwoorden die betrekking hebben op mijn portefeuille neem ik door. Voor de rest is de achterstand in mijn werk door een paar dagen ziekte, nu wel weggewerkt. Na een gezonde maaltijd is er ’s avonds raadsvergadering.

Op de agenda staan van mijn kant een vijftal hamerstukken (bestemmingsplan, de verdeling van de 9,5 miljoen ISV-3-gelden, de herziening van de RSV, mogelijke nadeelcompensatie voor een ligplaats, het project kamerverhuur en de versoepeling van de onttrekkingsvergunning ten behoeve van onder andere studentenhuizen). Als de bespreekpunt staat het Kaderbesluit Rijnsburgerblok geagendeerd. De raad stemt er bijna unaniem mee in. We kunnen verder met het maken van een bouwplan voor die hoek. De stad verdient ‘t.
En dan is het herfstreces!