Maandelijks archief: november 2011

1200

Twee medewerkers en een stagiair willen graag weten wat mijn mening is over de horeca en de evenementen in Leiden en houden daartoe een interviewronde. Nou dat kan, graag zelfs. Verder komt Chris langs om te praten over Sleutelstad en een oude motie. En dan ga ik met Gerda een 1e paal slaan. Nou ja, slaan. Liever gezegd, boren. Het is de feestelijke start van de nieuwbouw in de Alexanderstraat. Over de sloopplannen is veel gezegd maar nu worden er 37 woningen gebouwd waarvan 34 grote, duurzame, sociale huurwoningen. Goede investering!
De nieuwbouw is populair want maar liefst 17 huishoudens keren terug in de straat en dat is een heel hoog percentage.
Voor de resterende 20 woningen was de belangstelling gigantisch. Maar liefst 1200 mensen reageerden! Wow.
En ik ga op bezoek bij de afdeling Handhaving. Veel medewerkers van die afdeling werken ook voor mijn portefeuille. Leuk om te hen ontmoeten, hun verhalen te horen en ik kan iets vertellen over wat ik belangrijk vind. Verder nog veel ander werk.

Art. 461

Mijn IBS-dienst zit er weer op voor deze week. In totaal twee aanvragen. Vandaag is er de gebruikelijke collegevergadering en deze duurt 6 uur en 0 kwartier. Nog twee reguliere B&W-vergaderingen en dan zit 2011 er weer op. Het supergeheime genootschap onder het mom van het Sauvageberaad komt weer bijeen in een achterkamertje. Verboden toegang voor onbevoegden.

Defensie

De Taskforce Studentenhuisvesting buigt zich over onder andere de vraag en het aanbod van studentenkamers. Dit nog los van het kamerbehoefte-onderzoek dat over een paar maanden wordt gepubliceerd.

Na het clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening ga ik naar de Boshuizerkade voor de feestelijke oplevering van het eerste deel van het project. En we hebben een korte fractievergadering in verband met het politieke cafe waar Tweede Kamerlid Andrxe9 Bosman over defensie spreekt.

App

Ik praat bij met een projectleider en verder al het standaardpapierwerk van de vrijdag. En ik ga op pad. Raadslid Van Wijk heeft lang geleden gevraagd om een app waarmee je via mobiel ideexebn, klachten, suggesties, tips etc snel en simpel kon doorgegeven aan de gemeente. Die is er nu. En om dat heugelijke, en klantvriendelijke, feit te markeren geeft zij de eerste digitale melding door via deze speciale Leidse app. Dat doet ze in het Plantsoen en het betreft een kapot mededelingenbord.

En vanavond moet ik werken, de cobo van de PKvV wordt gehouden.

Lex Silencio Positivo

Bij de Sleutels vergaderen de verhuurders, huurders en gemeente in het kader van het Leids Platform Wonen. Na het clusteroverleg komt een bedrijf langs dat wil praten over uitbreiding, nog een wethouderspreekuur over een illegale bouw en na een deels voedzame maaltijd vergadert de raadscommissie L&B over onder andere de lex silencio positivo. Dat klinkt onbegrijpelijk maar is eigenlijk heel simpel.
Wie zwijgt stemt toe. Bij sommige vergunningsaanvragen geldt: is er geen tijdige beslissing genomen door de overheid, dan wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

REDOV

Op naar Kattuk voor een vergadering van de beleidscommissie Wonen van Holland-Rijnland (gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties). Dan werken op het stadhuis en papier en tweemaal een lezing. Eerst voor de REDOV en dat staat voor de Rijn en Duin Onroerendgoed Vereniging. Ik spreek over regie, loslaten, bouwprojecten en de markt. Dan spreek ik onder andere leden van de JOVD toe over studentengerelateerde onderwerpen. En ik pak een staartje van de ALV van de VVD Leiden mee.

Cornelis Joppenszoon

Zoals altijd een lange collegevergadering en deze duurt 4 uur en 3 kwartier. En ik mag een Cornelis Joppensz.-beeldje overhandigen aan Paul Bordewijk voor zijn jarenlange inzet voor de straatnamencommissie. Ruim 3 decennia lang was hij lid waarvan meer dan 25 jaar als voorzitter. Hulde.

Samen met Robert ben ik te gast op een avond van het Centrummanagement. Enkele tientallen betrokken ondernemers hebben zich in De Waag verzameld om te spreken over bereikbaarheid, parkeren, economie, binnenstad en SR11. En mijn IBS-dienst is voor een week begonnen.