Begrotingsraad

Twee dingetjes vullen mijn hele dag. Allereerst de collegevergadering die 5 uur en 3 kwartier duurt. En dus redelijk soepel overgaat in de eerste raadsvergadering van deze week, welke start om vijf uur. De raad vergadert in twee sessies over de programmabegroting 2012. Donderdagavond verder.

Advertenties