Beelden

Na het clusteroverleg komen Sigrid, Chris en Robert B. praten over de stand van zaken rondom de bouw van de twee ondergrondse parkeergarages. Met andere woorden, hoe vlot het met de Kaderbesluiten. We liggen op koers, mooi. Verder is er het stafoverleg Ruimtelijke Ordening en de meeste van al mijn (project)communicatiemedewerk(st)ers uit mijn portefeuille schuiven aan. Om de zoveel maanden komen we bij elkaar. Gezellig maar vooral nuttig. We blikken terug op de afgelopen tijd en kijken vooruit naar de beelden, boodschappen en frames in de komende tijd. Nog een vooroverleg en de fractievergadering.

Woensdag is het M-dag want ik zie op internet dat de Raad van State uitspraak doet in zaak 201002772/1/R4. Lokaal beter bekend als bestemmingsplan Transvaal, of te wel de Morspoortgarage. Overmorgen om 10.15 uur weten we het. Worden er sinds jaren, parkeerplaatsen toegevoegd aan de binnenstad of niet?