Tartufo

Corporatie Ons Doel wordt gevisiteerd en in dat kader heb ik een interview. Wim komt langs om mij bij te praten, en ik overleg met mijn cluster nog voor ik afreis om te spreken met de politiek leidster van Wassenaar. Tussendoor heb ik last van opruimwoede. De stapels papier irriteerde mij al maanden en nu was ik het zat. Weg ermee, s(c)hiften die handel. Meters papier, stukken en nota’s gooi ik weg in meerdere oudpapierbakken. Waar is de steekkar van BG als je die nodig hebt?

Ik schuif naast Roos aan tafel om te vergaderen over het beleidskader Vastgoed. Na een heerlijke maaltijd van Bocconi, gnocchi a tartufo con pellegrino, vergadert de raadscommissie R&R over de structuurvisiewijziging voor een groene Oostvlietpolder, het Kaderbesluit voor de betere invulling van de Waag en een kredietvoorstel in verband met de start van de herontwikkeling van de Kaasmarkt.