REDOV

Op naar Kattuk voor een vergadering van de beleidscommissie Wonen van Holland-Rijnland (gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties). Dan werken op het stadhuis en papier en tweemaal een lezing. Eerst voor de REDOV en dat staat voor de Rijn en Duin Onroerendgoed Vereniging. Ik spreek over regie, loslaten, bouwprojecten en de markt. Dan spreek ik onder andere leden van de JOVD toe over studentengerelateerde onderwerpen. En ik pak een staartje van de ALV van de VVD Leiden mee.