Lex Silencio Positivo

Bij de Sleutels vergaderen de verhuurders, huurders en gemeente in het kader van het Leids Platform Wonen. Na het clusteroverleg komt een bedrijf langs dat wil praten over uitbreiding, nog een wethouderspreekuur over een illegale bouw en na een deels voedzame maaltijd vergadert de raadscommissie L&B over onder andere de lex silencio positivo. Dat klinkt onbegrijpelijk maar is eigenlijk heel simpel.
Wie zwijgt stemt toe. Bij sommige vergunningsaanvragen geldt: is er geen tijdige beslissing genomen door de overheid, dan wordt de vergunning geacht te zijn verleend.