Defensie

De Taskforce Studentenhuisvesting buigt zich over onder andere de vraag en het aanbod van studentenkamers. Dit nog los van het kamerbehoefte-onderzoek dat over een paar maanden wordt gepubliceerd.

Na het clusteroverleg en het stafoverleg Ruimtelijke Ordening ga ik naar de Boshuizerkade voor de feestelijke oplevering van het eerste deel van het project. En we hebben een korte fractievergadering in verband met het politieke cafe waar Tweede Kamerlid Andrxe9 Bosman over defensie spreekt.