Leuks

Na het clusteroverleg schuift Portaal aan om te praten over hun oude plannen ten aanzien van het plein. Een overleg over een boot en dan de stafoverleggen Ruimtelijke Ordening en Publiekszaken. Voor de afwisseling iets leuks namelijk een bespreking over de campus Lammenschanspark. En in verband met Sinterklaas deze maandagavond geen fractievergadering.